Jaunumi

Šī ir LOF Tehniskās komisijas lapa (uz LOF lapu)
Savus komentārus varat rakstīt sadaļā NUK sarunas

Padomi karšu drukāšanai

posted Oct 25, 2020, 12:54 AM by Juris Cebulis   [ updated Oct 25, 2020, 1:01 AM ]

Karšu komisija ir sagatavojusi padomus karšu drukāšanai. Šie padomi ir noderīgi treniņu un seriālu rīkotājiem, kuri nepasūta karšu drukāšanu uz profesionālajām drukas iekārtām, bet drukā kartes patstāvīgi.

OCAD – distances kāpumu summas aprēķināšana

posted Aug 15, 2020, 3:36 AM by Juris Cebulis

Latvijā šogad visai bieži novērojama kāpumu summu nenorādīšana sacensību biļetenos un uz kartes.
Tā nav īpaši laba prakse, jo īpaši, ja sacensības notiek kalnainā apvidū.

Ainārs Lagzdiņš sniedz padomus, kā  aprēķināt distances kāpumu summu ar OCAD aplikāciju.
Lasīt rakstu.

LOF karšu zīmētāju seminārs

posted Feb 22, 2020, 12:05 AM by Juris Cebulis   [ updated Feb 22, 2020, 5:44 AM ]

Sigulda, Puķu iela 2, Laurenču sākumskola

22.02.2020. plkst 9:00

 

PROGRAMMA

1.

9:00-9:10

Ievads

J.Lazdāns

2.

9:10-10:30

Sprinta kartes (WOC pieredze;

ISSOM / ISSprOM atšķirības).

Karšu kontrole augsta līmeņa sacensībās.

A.Zariņš, J.Cebulis, A. Lagzdiņš

 

G.Mankus

3.

10:30-10:45

Pauze

 

4.

10:45-11:10

LVM GEO brīvpieejas dati karšu zīmēšanai

D. Dubrovskis

5.

11:10-11:40

Karšu sagatavošana druka

J.Lazdāns

6.

12:00-13:00

Pusdienas

 

7.

13:00-14:00

Pieredze kartes zīmēšana dabā ar planšetdatoru

P.Blumbergs, A,Strazdiņš

8.

14:00-15:00

FLOSS (free/libre/open source software) un planšete - modernais orientēšanās kartogrāfa komplekts dabā un pie datora

V.Janovs, J.Enģelīts

9.

15:00-17:00

Dažādi

 Prezentācijas:

LOF Tehniskās komisijas sēde

posted Nov 13, 2019, 9:19 AM by Juris Cebulis   [ updated Nov 13, 2019, 9:20 AM ]

2019.gada 7.novembrī, Rīgā, Mellužu ielā 15

Piedalās

Tehniskās komisijas locekļi:
Juris Cebulis – sēdes vadītājs
Matīss Ratnieks
Ainārs Lagzdiņš
Andris Strazdiņš
Normunds Bērziņš
Daniels Kārkliņš
Guntars Mankus
Atis Zariņš

Darba kārtība

 1. 2019. gada o-skrējiena Latvijas čempionātu, Latvijas kausa, Latvijas sprinta kausa un Latvijas stafešu kausa sacensību (LOF sacensības) kvalitātes novērtējums.
  • a)    Vērtēšanas metodika;
  • b)    Vērtēšana;
  • c)    Rezultātu apkopošana.
 2. Citi jautājumi.

Protokols

1. 2019. gada o-skrējiena Latvijas čempionātu, Latvijas kausa, Latvijas sprinta kausa un Latvijas stafešu kausa sacensību kvalitātes novērtējums.

 2019.gada LOF sacensības tika rīkotas saskaņā ar sacensību noteikumiem, attiecīgā kausa nolikumu (Latvijas kauss, Latvijas sprinta kauss, Latvijas stafešu kauss) un līgumiem starp LOF un klubiem – sacensību rīkotājiem (Līguma paraugs). Līgums paredz sacensību kvalitātes novērtējumu, balstoties uz sacensību inspektora un LOF par LK kvalitāti atbildīgās amatpersonas ziņojumiem. Līgums paredz soda punktu piešķiršanu par būtiskiem pārkāpumiem sacensību rīkošanā.

1. a) Vērtēšanas metodika

Tehniskā komisija iepazinās ar ar apkopoto informāciju par sacensībām un atklātas diskusijas rezultātā vienojās vērtēt sacensības, sadalot tās 3 grupās:
  • A grupa – pārkāpumi netika novēroti, vai bija nenozīmīgi.
  • B grupa – tika novēroti pārkāpumi, reizēm būtiski, bet ne kritiski.
  • C grupa – tika novēroti kritiski pārkāpumi.
Par kritiskiem pārkāpumiem tika uzskatīti tie, kas grauj līgumos aprakstīto kārtību, ignorē būtiskas sacensību noteikumu (vai citu LOF dokumentu) prasības, ietekmē sportistu rezultātus.

1. b) Sacensību vērtēšana

Sacensību vērtēšana notika atklātas diskusijas veidā, lēmumi tika pieņemti uz vienprātības pamata.
Latvijas kauss:
Kurzemes pavasaris – A; 
Rīgas kausi – C; 
Ziemeļu divdienas – B; 
Latvijas čempionāts (garā) – B; 
Mazā Balva – A; 
Ozona čempionāts – B; 
Kāpas 3-dienas – A; 
Siguldas Kauss – C; 
Aronas Kauss – B; 
Latvijas čempionāts (vidējā) – A; 
Cēsu rudens – B; 
Latvijas čempionāts (maratons) – B; 
Siguldas rudens – B.
Latvijas Sprinta kauss:
Kurzemes pavasara sprints – B; 
Lieldienu balva – B; 
Latvijas čempionāts (sprints) – A.
Latvijas Stafešu kauss:
Daugavas kauss – C; 
Ozona čempionāta stafete – B; 
Latvijas čempionāts (stafete) – A; 
Cēsu rudens stafete – B.
Latvijas čempionāti, kas nav Latvijas kausos:
Latvijas čempionāts (sprinta stafete) – B; 
Latvijas čempionāts (nakts) – A.

1. c) Rezultātu apkopošana

Tehniskā komisija konstatēja, ka 7 sacensības jeb ⅓ no to kopējā skaita 2019.gadā ir sarīkotas A līmenī, tas ir bez būtiskām kļūdām. 12 sacensības (55%) ir sarīkotas B līmenī, kas nozīmē, ka šo sacensību rīkotājiem ieteicams rūpīgi izanalizēt rīkošanā pielaistās kļūdas un izvairīties no tām, rīkojot nākamā gada sacensības. Savukārt, 3 sacensības ir sarīkotas C līmenī, kas turpmāk nebūtu pieļaujams. Attiecībā uz kļūdām, kuru cēlonis ir pieredzes vai zināšanu trūkums, Tehniskās komisijas ieskatā labākais līdzeklis šādu kļūdu novēršanai nākotnē ir kvalificēta LOF inspektora piesaistīšana un aktīva sadarbība ar inspektoru sacensību sagatavošanās un norises laikā. Tehniskā komisija nolēma sniegt ziņojumu valdei par 2019. gada LOF sacensību kvalitāti un piedāvāt iespējamos risinājumus sacensību kvalitātes uzlabošanai, lai novērstu kritiskas kļūdas LOF sacensību sarīkošanā nākotnē.

2. Citi jautājumi.

Tika apspriesti iespējamie risinājumi, kas ļautu pilnveidot sacensību kvalitāti 2020.gadā. Visi līgumi par LK posma statusu ir jāparaksta pirms LK Nolikuma apstiprināšanas. Klubi, kuri atsakās parakstīt līgumu, nespēj (vai nevēlas) ievērot sacensību noteikumu prasības, nevar saņemt tiesības rīkot LK posmu.

OCAD programmas aprites kārtība

posted Oct 6, 2019, 1:54 AM by Juris Cebulis   [ updated Oct 6, 2019, 4:45 AM ]

LOF ir noslēdzis abonēšanas līgumu ar Šveices firmu OCAD par jaunākās “OCAD” programmatūras  (šobrīd OCAD-2019) abonēšanu. LOF sacensību karšu zīmētājiem būs iespēja aizņemties šo programmu uz laiku no 7 līdz 14 dienām. LOF Tehniskā komisija ir apstiprinājusi OCAD programmas aprites kārtību.

Sacensību rīkošana – Siguldas kompasa pieredze

posted Dec 1, 2018, 4:55 AM by Juris Cebulis   [ updated Dec 1, 2018, 5:05 AM ]

Sporta kluba "Siguldas takas" pārstāvis Valdis Janovs dalās sava kluba sacensību rīkošanas pieredzē.

Valdis Janovs
Pielikumā PDF slaidi par to, kā organizējam orientēšanās seriālu Siguldas Kompass daudzu cilvēku sastāvā, lietojam OO Mapper https://www.openorienteering.org/, PurplePen http://purplepen.golde.org/ un MeOS http://www.melin.nu/meos/en/index.php, kā opensource alternatīvu karšu zīmēšanai, distanču plānošanai un sagatavošanai, un rezultātu ņemšanai un publicēšanai un RouteGadget automatizētam exportam. Pielikumā arī mūsu materiāli-instrukcijas Siguldas Kompasa rīkošanai, ar ko solīju padalīties. Un slaidi par Siguldas Takām un mūsu darbību kartogrāfijas jomā.

Attiecībā uz citu valstu pieredzi – te ir Somijas orientēšanās karte http://www.mapant.fi/, kas automātiski ģenerēta no LIDAR LAS failiem ar http://www.routegadget.net/karttapullautin/
Par šo metodi ir daudz materiālu un tā var būt labs palīgs zīmēšanas procesa paātrināšanai https://orienteering.asn.au/wp-content/uploads/2015/10/3-Auto-generated-orienteering-maps-S-Raus-1.pdf.

Latvijas kausa seminārs 24. novembrī

posted Nov 4, 2018, 6:06 AM by Juris Cebulis   [ updated Nov 25, 2018, 11:07 AM ]

 Laiks: Sestdien 2018.gada 24.novembrī 11:30 – 15:30, ierašanās no 11:00

 Vieta: IK Auseklis, Silciema iela 3, Rīga (karte)
Iebraukšana ar auto: vārti būs vaļā, autiņus liekam pagalmā.
Ieeja: pa parādes durvīm; jakas un mēteļus liekam pa kreisi gaiteņa galā garderobē, tad dodamies uz augšējo stāvu pa labi uz mazo zāli.

 Rīkotāji: LOF valde un LOF Tehniskā komisija
atbildīgais Juris Cebulis, 


 Dalībnieki: Latvijas kausa sacensību rīkotāji, LOF apstiprinātie sacensību inspektori, citi interesenti.
Dalībnieku saraksts.

Darba kārtība:
 1. Latvijas kausa 2018. gada sacensību analīze – sasniegumi, trūkumi (Tehniskās komisijas ziņojums, diskusija). Sacensību analīze, distanču un karšu analīze.
 2. Latvijas kausi 2019. gadā (Tehniskās komisijas vadīta diskusija):
  • Latvijas kausu nolikumi, Latvijas kausa sacensību skaits un uzvarētāju noteikšanas formula (t.sk. ieskaites, min sacensību skaits), prasības rīkotājiem. Latvijas kausa 2019 nolikuma projekts.
  • Latvijas kausa sacensību vērtēšanas kritēriji (piemēram, dalībnieku skaits, samaksātā sacensību rīkošanas maksa, sacensību inspektora esamība, inspektora ziņojums, anulēti rezultāti, sūdzības un protesti, būtiskas neatbilstības sacensību noteikumiem, kļūdas, kas ietekmē dalībnieku rezultātus)
 3. Priekšlikumi nākotnei – ja tādi būs iesniegti – piemēram, divu līmeņu LOF sacensības, atsevišķs Latvijas kausa un Latvijas reitinga vērtējums, Latvijas o-nedēļa uz Kāpas 3-dienu bāzes utml.
 4. Nepieciešamie grozījumi LOF sacensību noteikumos:
  • 1:7500 mēroga lietojums;
  • biļetenu skaita samazināšana no četriem uz diviem;
  • sacensību inspekcija – LČ un LOF sacensībās inspektora uzaicināšana ir obligāta;
  • nepieciešamības gadījumā – citi grozījumi saistībā ar drīzumā gaidāmiem jaunajiem IOF noteikumiem. 

Pieteikšanās uz semināru un priekšlikumi šeit

Iesniegtie priekšlikumi:

2018.gada dalībnieku aptauja par sacensību kvalitāti

posted Apr 14, 2018, 5:39 AM by Juris Cebulis   [ updated Apr 14, 2018, 5:42 AM ]

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad sacensību dalībniekiem (treneriem, pārstāvjiem) būs iespēja paust savu viedokli par Latvijas kausa sacensību kvalitāti, aizpildot aptaujas anketu.

Lai aizpildītu aptaujas anketu, jāiet uz LOF galveno lapu www.lof.lv un tās centrālajā daļā "LOF aktualitātes" jāspiež uz saites "Dalībnieku aptauja par sacensību kvalitāti".

Anketa ir samērā ātri aizpildāma, atbildes pamatā jānorāda, izvēloties kādu no piedāvātajiem variantiem. Ieteicams pievienot arī komentārus.
Iespējams aizpildīt anketu par visām 2018.gada Latvijas kausa, Latvijas stafešu kausa un Latvijas sprinta kausa sacensībām.

Anketa ir ērts veids, kā paust savu viedokli (gan pozitīvu, gan negatīvu) par notikušajām sacensībām rīkotājiem un LOF Tehniskajai komisijai. 

Gaidīsim Jūsu viedokļus visas sezonas garumā!
(lūdzu, norādiet savu vārdu un uzvārdu, anonīmas anketas netiks ņemtas vērā).

Paskaidrojums par saņemto atbilžu turpmāko izmantošanu

 • LOF Tehniskā komisija izmantos saņemtās atbildes sacensību analīzes nolūkiem – lai paaugstinātu sacensību kvalitāti nākotnē.
 • Aptaujas anketu saturs netiks publiskots.
 • Sacensību rīkotājiem tiks nosūtīts aizpildīto aptaujas anketu apkopojums par viņu sacensībām – anonīmā versijā – bez atbilžu autoru identifikācijas.
 • Sezonas beigās tiks publicēts vispārināts dalībnieku viedokļu apkopojums par Latvijas kausa sacensībām. 2017.gada dalībnieku viedokļu apkopojums skatāms šeit.

Jaunais ISSOM projekts – gaidām komentārus un priekšlikumus

posted Mar 25, 2018, 6:56 AM by Juris Cebulis   [ updated Mar 25, 2018, 6:59 AM ]

Latvijas Orientēšanās federācija ir saņēmusi no IOF Karšu komisijas jaunās orientēšanās sprinta karšu specifikācijas ISSOM projektu ar paskaidrojumiem par izmaiņām. Ja kādam ir priekšlikumi vai komentāri, kurus vēlaties paust dokumenta autoriem, lūdzu, atsūtiet tos līdz 24.aprīlim Jurim Cebulim uz:


Tāpat esam saņēmuši  pagājušā gadā apstiprinātās orientēšanās [meža] karšu specifikācijas ISOM-2017 pielikuma projektu: CMYK druka un krāsu definīcijas. Arī par šo dokumentu varat sūtīt priekšlikumus uz to pašu adresi. 

Jauni KP novietojuma apraksti

posted Nov 30, 2017, 12:24 AM by Juris Cebulis   [ updated Nov 30, 2017, 12:30 AM ]

27.novembrī Starptautiskās orientēšanās federācijas (IOF) Noteikumu komisija publicēja jaunos KP novietojuma aprakstus (KP leģendas) – skatīt failā, angļu valodā.
Tie stāsies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
Saskaņā ar LOF O-skrējiena noteikumu 18.2.punktu IOF KP novietojuma apraksti izmantojami Latvijas čempionātos un LOF sacensībās. Tos ieteicams izmantot arī pārējās orientēšanās sacensībās. 

Jaunajos KP novietojuma aprakstos ir šādas izmaiņas salīdzinājumā ar pašreizējo – 2004.gada versiju:
1) Iespējams (bet nav obligāti) papildināt ar jaunu rindu, kurā norāda attālumu no starta līdz K punktam.
2) Jauni simboli ierakumiem un aizliegtajām teritorijām.
3) Līkums tagad jānorāda F ailē, nevis G ailē.
4) KP aprakstos vairs netiek norādīti radio/TV kontrolpunkti.
5) Nosaukumi un apraksti mainīti atbilstoši ISOM 2017 veiktajām izmaiņām.
6) Jaunu simbolu iekļaušanas un atsevišķu simbolu svītrošanas rezultātā mainīta simbolu numerācija.
7) Tekstā veikti precizējumi, lai skaidrāk aprakstītu atsevišķu simbolu lietošanau.

IOF paziņojums apskatāms IOF mājas lapā.
LOF Tehniskā komisija aicina Latvijas čempionātu un Latvijas kausa sacensību rīkotājus izmantot jaunos KP novietojuma aprakstus.

1-10 of 33