Jaunumi

Šī ir LOF Tehniskās komisijas lapa (uz LOF lapu)
Savus komentārus varat rakstīt sadaļā NUK sarunas

Latvijas olimpiāde – žūrijas lēmums

posted Jul 14, 2016, 12:39 PM by Juris C.   [ updated Jul 14, 2016, 12:43 PM ]

Latvijas olimpiādes stafetes sacensībās Valmierā 02.07.2016 žūrija saņēma protestu no divām stafetes komandām par sacensību rīkotāju lēmumu diskvalificēt šīs stafetes komandas par to, ka finišējušie stafetes komandu dalībnieki sacensību laikā bez rīkotāju atļaujas atgriezās sacensību rajonā, kurā joprojām risinājās stafetes sacensības.

Publicējam žūrijas lēmumu:
  

Kāpa 2016 – žūrijas lēmums

posted Jul 12, 2016, 10:05 AM by Juris C.   [ updated Jul 12, 2016, 10:28 AM ]

Kāpas 2.dienā žūrijai tika iesniegti 2 protesti par sacensību rīkotāju lēmumu ieskaitīt vairāku elites grupu dalībnieku rezultātus, kuri bija pārkāpuši karantīnas noteikumus, ierodoties karantīnas zonā pēc 11:00.

Sacensību žūrija noraidīja abus protestus. Publicējam žūrijas lēmumu, jo ir svarīgi, lai ar to var iepazīties gan sacensību rīkotāji, gan dalībnieki:

Sprinta karšu zīmētāju seminārs 2016.gada 11.-12.martā

posted Mar 13, 2016, 9:52 AM by Juris C.   [ updated Mar 14, 2016, 4:02 PM ]

2016.gada 11.-12.martā Rīgā Dārza ielā 2 notika sprinta karšu zīmētāju seminārs.

Semināra darbu vadīja IOF Karšu komisijas pārstāvis Thomas Gloor. Tas bija veltīts sprinta karšu zīmēšanai atbilstoši ISSOM 2007 standartam.

Seminārā tika apskatītas šādas tēmas:
 1. Sprinta un meža karšu atšķirības.
 2. Kā pareizi uzzīmēt sprinta karti?
 3. Simbolu lietojums atbilstoši ISSOM 2007 specifikācijai (praktiski piemēri)
 4. Latvijas un WOC sprinta karšu analīze (praktiskie piemēri).
Tāpat notika arī praktiskā nodarbība apvidū "Kartes simbolu lietošana atbilstoši ISSOM 2007 standartam".

Semināra video apskatāms šeit.
Semināra prezentācija šeit.

Ja ir interese, tad aicinu semināra dalībniekus un arī tos, kas nepiedalījās, padalīties iespaidos un pārdomās par sprinta kartēm – NUK sarunās
Esiet laipni aicināti pievienoties sarunai! Vēlams norādīt atpazīstamu vārdu.

Latvijas kausu seminārs – 2016. gada 31. janvārī

posted Feb 7, 2016, 1:00 AM by Juris C.   [ updated Feb 7, 2016, 1:00 AM ]

31. janvārī Rīgā IK Auseklis telpās norisinājās Latvijas kausa organizatoru un inspektoru seminārs.
Ar semināra protokolu un materiāliem var iepazīties šeit.

Karšu specifikācijas – latviešu valodā

posted Dec 20, 2015, 7:35 AM by Juris C.   [ updated Dec 20, 2015, 7:35 AM ]

IOF karšu specifikācijas latviešu valodā Harija Šemeļa tulkojumā:

Distančnieku instrukcijas

posted Aug 11, 2015, 4:59 AM by Juris C.   [ updated Aug 11, 2015, 5:00 AM ]

Pēc tam, kad trīs LK posmos pēc kārtas šobrīd ir bijušas kļūdas, ko pieļāvuši punktu licēji, vai arī problēmas sagādāja viņu nespēja komunicēt situācijās, kad viņi varēja izglābt sacensības no nepatikšanām, es esmu nolēmis uztaisīt instrukcijas, kas ir jāievēro punktu licējiem, lai samazinātos nesekmīgo sacensību skaits. Galvenais iemesls ir tas, ka šobrīd īsti nav vienota standarta kā vajadzētu rīkoties punktu licējiem un bieži viņi pirms sacensībām arī netiek instruēti ko darīt tad, kad atgadās kaut kas neparasts. Ja gadās kāds ne tik pieredzējis punktu licējs (lai gan reizēm arī pieredzējušie rīkojas nepareizi), ir liela iespējamība, ka viņš rīkosies nepareizi problēmu situācijās, kas nozīmē to, ka sacensības tiks sabojātas. Ja ir šādas instrukcijas, tad cerams punktu licēji varēs izglītoties un saprast to, kas viņiem precīzi ir jādara.

Piedāvāju dokumenta projektu: Distančnieku instrukcijas.

Normunds Bērziņš
LOF Tehniskā komisija

Latvijas orientēšanās sporta karšu noteikumi

posted Jun 14, 2015, 12:57 PM by Juris C.   [ updated Jun 20, 2015, 4:12 AM ]

Sagatavots projekts: Latvijas orientēšanās sporta karšu noteikumi.

Lūdzu iepazīstieties ar dokumenta projektu un sniedziet savus komentārus, papildinājumus, labojumus!

Komentārus un labojumus var veikt dokumenta tekstā. Lūdzu, norādiet savu vārdu (Google kontu īpašniekiem vārds tiek norādīts automātiski)!

Tehniskās komisijas sēde – 2015.gada 21.maijā

posted May 14, 2015, 12:04 PM by Juris C.   [ updated Jun 1, 2015, 8:06 AM ]

Ceturtdien 21. maijā plkst. 18:00 Jāņasētas birojā Rīgā, Krasta ielā 105A notika

LOF Tehniskās komisijas sēde — seminārs

Darba kārtība

 1. Orientēšanās karšu noteikumi
  • Šobrīd spēkā esošie Sporta karšu izdošanas noteikumi ir izdoti 2000. gadā, precizēti 2009. gadā.
   Kopš tā laika ir mainījusies gan karšu zīmēšanas un noformēšanas tehnika (digitāls pamats, moderna programmatūra), gan karšu izdošanas principi – kartes tiek drukātas konkrētām sacensībām un konkrētiem dalībniekiem.
   Nepieciešams karšu noteikumus mūsdienīgot un piemērot šodienas situācijai.
   LOF valde 13.maijā pieņēma jaunu dokumentu: Karšu reģistrācijas kārtība.
  • Diskusijas mērķis: izrunāt orientēšanās karšu sagatavošanas/izdošanas jautājumus, kurus būtu nepieciešams regulēt noteikumos.
  • Diskusijas rezultātā tiks izstrādāti jauni karšu noteikumi, kurus pirms apstiprināšanas publiski apspriedīsim ar visām ieinteresētajām pusēm 
  • Sēdes dalībniekiem sagatavot uz diskusiju priekšlikumus par jautājumiem, kurus ir nepieciešams regulēt jaunajos karšu noteikumos

Piedalījās

 1. Juris Knēts
 2. Juris Cebulis
 3. Edmunds Zvaigzne
 4. Indulis Peilāns
 5. Atis Rukšāns
 6. Normunds Bērziņš

Konstatēja

Nolēma

 1. Sagatavotais LOF karšu arhīva darba variants ir labs pamats orientēšanās karšu on-line datubāzes izveidošanai. Par katru karti paredzēts uzkrāt datus, kā arī apvidus kontūru Latvijas kartē un kartes attēlu faila veidā.
 2. Visām kartēm jāpublicē mazas izšķirtspējas kartes attēls, kā arī jāparedz iespēja ar kartes īpašnieka atļauju datubāzei pievienot detalizētu kartes attēlu ekrāna izšķirtspējā. Lai karti izmantotu treniņiem vai sacensībām, ir jāsazinās ar īpašnieku.
 3. Kartes numurs turpmāk būs divdaļīgs: numura pirmā daļa ir numurs – esošās numerācijas turpinājums, otrā daļa ir gads, kurā karte reģistrēta LOF sacensībām un izdota.
 4. Edmundam Zvaigznem sniegt ieteikumus karšu datubāzes uzlabošanai, lai varētu uzsākt tās darbību pilnā režīmā.
 5. Karte jāreģistrē:
  • LOF sacensībām – uz katrām LOF sacensībām, kurās karte tiek izmantota, izņemot gadījumus, kad sezonas laikā karte tiek izmantota LOF sacensībās atkārtoti.
  • Tautas sacensībām – karte jāreģistrē tikai vienu reizi; karte atkārtoti jāreģistrē tikai tad, ja tā tiek pārzīmēta pilnībā no jauna. Ja karte ir izmantota LOF sacensībām, tā nav atkārtoti jāreģistrē tautas sacensībām.
 6. Jābūt vienotam karšu regulējumam par visu veidu orientēšanās kartēm: o-skrējiens, sprints, o-ar-slēpēm, velo-o, taku-o, rogainings.   
 7. Autortiesību jautājumi jārisina, vienojoties kartes autoriem un kartes īpašniekam pastāvošās likumdošanas ietvaros. Visiem karšu izmantotājiem jārespektē karšu autortiesības un īpašumtiesības.
 8. Sagatavot publiskai apspriešanai Orientēšanās karšu noteikumu projektu, kurā ietvert iepriekšējos punktos minētos ieteikumus; atbildīgais Juris Cebulis.
 9. Izveidot Latvijas orientēšanās karšu zīmētāju sarakstu; atbildīgais Edmunds Zvaigzne.

Foto

Velo-O sacensību noteikumu grozījumi

posted Mar 8, 2015, 1:18 AM by Juris C.   [ updated Mar 8, 2015, 1:20 AM ]

Sagatavoti grozījumi Velo-O sacensību noteikumos.
Skatīt Velo-O noteikumu lapu.

Tehniskās komisijas sēde — 2015.gada 2.martā

posted Feb 21, 2015, 1:42 AM by Juris C.   [ updated May 17, 2015, 11:34 AM ]

Pirmdien 2. martā plkst. 18:00 Jāņasētas birojā Rīgā, Krasta ielā 105A notika

LOF Tehniskās komisijas sēde

Darba kārtība

 1. Latvijas kausa sacensību inspekcija 2015. gadā
  • Kā nodrošināt inspekciju visās Latvijas kausa sacensībās
  • LOF un sacensību rīkotāju atbildība sacensību inspekcijas nodrošināšanā
  • Inspekcijas dokumentēšana, ziņojums Tehniskajai komisijai, anketēšana
  • Latvijas kausa sacensību inspektoru saraksts 2015.gadam

Materiāli

Konstatēja

2014.gadā stājās spēkā jauna kārtība:
 1. LOF valde apstiprina inspektoru sarakstu
 2. LOF sacensību rīkotāji paši ieceļ savām sacensībām inspektoru no LOF valdes apstiprinārtā saraksta

Tomēr situācija bija neapmierinoša – daudzās Latvijas kausa sacensībā inspektora nebija un vismaz divos šādos gadījumos tika pielaistas rupjas kļūdas.

2014.gada 23.novembrī notika sacensību rīkotāju seminārs, kurā viens no jautājumiem bija distanču dienesta kļūdu analīze un ieteikumi kļūdu novēršani. Ieteikumi apskatāmi šeit.

Lai uzlabotu situāciju 2015.gadā, Tehniskā komisija pieņēma vairākus lēmumus.

Nolēma:

 1. Saskaņā ar sacensību noteikumiem Latvijas kausa sacensību rīkotāji ir atbildīgi par LOF inspektora iecelšanu savām sacensībām
 2. Īpaša kārtība attiecībā uz Latvijas čempionātiem (LČ): Ja LČ rīkotājs vismaz 2 mēnešus pirms sacensībām ziņo, ka nevar atrast inspektoru, tad Tehniskā komisija palīdz atrast inspektoru
 3. Sagatavot sacensību novērtējuma anketas, ko sacensību inspektori aizpilda tiešsaistes režīmā
 4. Sagatavot sacensību novērtējuma anketas, ko aizpilda sacensību dalībnieki tiešsaistes režīmā – gadījumos, kad sacensībām nebija inspektora
 5. Sekot sacensību novērtējuma anketu aizpildīšanai un gada beigās apkopot novērtējumus par visām sacensībām
 6. Ņemt vērā sacensību kvalitātes vērtējumus, piešķirot klubiem tiesības rīkot nākamo gadu sacensības
 7. Paturēt tiesības piemērot sankcijas pret sacensību rīkotājiem par rupjām kļūdām gadījumos, kad sacensību rīkotājs nebija iecēlis LOF inspektoru

Uzdeva:

 1. Indulim Peilānam sagatavot 2015.gada LOF inspektoru sarakstu apstiprināšanai valdē (projekts šeit)
 2. Jurim Cebulim sagatavot 2015.gada LOF žūrijas locekļu sarakstu apstiprināšanai valdē (projekts šeit)
 3. Guntaram Mankusam:
  1. sagatavot LOF inspektora sacensību novērtējuma anketas projektu un nosūtīt TK locekļiem papildināšanai un komentāriem.
  2. Dalībnieku sacensību novērtējuma anketu sagatavot pēc LOF inspektora anketas parauga, to vienkāršojot.

1-10 of 16