Jaunumi

Šī ir LOF Tehniskās komisijas lapa (uz LOF lapu)
Savus komentārus varat rakstīt sadaļā NUK sarunas

2022.gada Latvijas čempionātu, LK un WRE sacensību izvērtējums

posted Jan 21, 2023, 6:16 AM by Juris Cebulis   [ updated Jan 21, 2023, 6:16 AM ]

LOF Tehniskā komisija ir sagatavojusi 2022.gada Latvijas čempionātu, Latvijas kausu un WRE sacensību izvērtējumu un aicina interesentus uz tiešaistes semināru 2023.gada 15.februārī. Sīkāka informācija.

LOF inspektora atskaites veidlapa

posted Apr 3, 2022, 2:06 AM by Juris Cebulis   [ updated Apr 3, 2022, 2:07 AM ]

Publicēta LOF inspektora atskaites veidlapa – 2022.gada versija. 
Ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa sacensībām inspektors iesniedz LOF Tehniskajai komisijai sacensību inspekcijas aktu, aizpildot Inspektora atskaites veidlapu.

LOF inspektoru tests

posted Mar 27, 2022, 10:56 PM by Juris Cebulis   [ updated Mar 27, 2022, 10:57 PM ]

LOF inspektoru tests notiks ceturtdien, 31. martā plkst. 19:00 tiešsaistē Zoom platformā. Testa laikā inspektoriem būs jāatbild uz jautājumiem par LOF sacensību noteikumiem un citiem ar inspektoru darbu saistītiem jautājumiem – Google Forms formātā. Testa laikā varēs brīvi lietot jebkuru pieejamo informāciju. 
Testā var piedalīties gan esošie inspektori, gan interesenti, kuriem ir zināšanas par inspektoru darbu.
Tehniskā komisija aicina piedalīties testā visus interesentus. 
Reģistrācija uz testu https://forms.gle/xwF9mMVRTwDtWGNR9.

Tiešsaistes semināru sērija

posted Dec 23, 2021, 1:57 AM by Juris Cebulis   [ updated Jan 6, 2022, 2:52 PM ]


Visu atlikušo ziemu vismaz reizi mēnesī norisināsies LOF Tehniskās komisijas rīkoti tiešsaistes semināri par Latvijas kausa sacensību rīkošanu un inspekciju!
Tehniskā komisija aicina uz semināriem sacensību rīkotājus, sacensību inspektorus (esošos un topošos), sacensību žūrijas locekļus un citus interesentus.

Semināru mājas lapa: "Semināri"

Karšu koordinātas un ziemeļu virziens

posted Sep 23, 2021, 1:26 PM by Juris Cebulis   [ updated Sep 23, 2021, 1:27 PM ]

Publicēti padomi karšu autoriem par koordinātām un ziemeļu virzienu.

Apstiprināti sacensību inspektoru un žūrijas locekļu saraksti

posted Jun 9, 2021, 12:24 PM by Juris Cebulis

2021. gada 9. jūnijā LOF valde apstiprināja O–skrējiena 2021.gada sacensību inspektoru sarakstu un sacensību žūrijas sarakstu:

Latvijas kauss 2020 – distanču garumi

posted Jan 27, 2021, 2:01 PM by Juris Cebulis   [ updated Jan 29, 2021, 8:34 AM ]

Sacensību noteikumi (6. pielikums) nosaka distanču parametrus dažādos distanču veidos (garā, vidējā, sprints, maratons, stafete) katrai vecuma grupai. 
Sacensību noteikumos norādīti uzvarētāju laiki. Līdz ar to distanču garumi jāplāno, ņemot vērā apvidus īpatnības (caurejamība, ceļu tīkls, reljefs utml.) un dalībnieku meistarību, lai plānotie uzvarētāju laiki būtu maksimāli tuvu sacensību noteikumu prasībām. Ņemot vērā lielo parametru skaitu, kas ietekmē uzvarētāja laiku, precīza distances garuma saplānošana ir ļoti sarežģīts un dažkārt grūti izpildāms uzdevums.
Lai gūtu ieskatu par pašreizējo situāciju, esam apkopojuši informāciju par uzvarētāju laikiem Latvijas kausa 2020 sacensībās un attiecīgi distanču garumu atbilstību sacensību noteikumiem (paldies Guntaram par  datu apkopojumu). Paskaidrojumi sniegti pēdējā slaidā. Jāņem vērā, ka vērtējumam maza–vidēja–liela (zaļš–dzeltens–sarkans) nobīde no uzvarētāja laika ir subjektīvs raksturs. Tā izmantota vieglākai informācijas uztverei, nevis pārkāpumu fiksēšanai.
Aicinām sacensību rīkotājus, distanču plānotājus, sacensību inspektorus un citus iesaistītos iepazīties ar šo informāciju. Lūdzu pārdomājiet, kā turpmākajās sacensībās saplānot distanču garumus tā, lai uzvarētāju laiki būtu iespējami tuvāki sacensību noteikumos norādītajiem.
Tā kā neeksistē universāli, visiem gadījumiem derīgi ieteikumi distanču garumu plānošanai, Tehniskā komisija apkopos Latvijas distanču plānotāju, kā arī starptautisko praksi un ieteikumus, kurus publicēsim atsevišķā rakstā.


Līgums ar Latvijas kausa 2021 organizatoriem

posted Dec 22, 2020, 12:33 PM by Juris Cebulis   [ updated Dec 22, 2020, 12:33 PM ]

LOF valde ir apstiprinājusi līguma paraugu ar Latvijas kausa 2021 posmu organizatoriem.

KP novietojuma apraksti

posted Dec 19, 2020, 7:09 AM by Juris Cebulis   [ updated Dec 19, 2020, 7:09 AM ]

Publicēta noderīga informācija par KP novietojuma aprakstiem jeb leģendām.

LOF Tehniskās komisijas sēde

posted Dec 4, 2020, 6:31 AM by Juris Cebulis

2020.gada 2.oktobrī un 20.novembrī, tiešsaistē

Piedalās

Tehniskās komisijas locekļi:
Juris Cebulis – sēdes vadītājs
Ainārs Lagzdiņš
Andris Strazdiņš
Guntars Mankus
Atis Zariņš
Matīss Ratnieks
Daniels Kārkliņš

Darba kārtība

2020. gada o-skrējiena Latvijas čempionātu, Latvijas kausa, Latvijas sprinta kausa un Latvijas stafešu kausa sacensību (LOF sacensības) kvalitātes novērtējums:
  1.     vērtēšanas metodika;
  2.     vērtēšana;
  3.     rezultātu apkopošana.

Protokols

2020. gada o-skrējiena Latvijas čempionātu, Latvijas kausa, Latvijas sprinta kausa un Latvijas stafešu kausa sacensību kvalitātes novērtējums

 2020.gada LOF sacensības tika rīkotas saskaņā ar sacensību noteikumiem, attiecīgā kausa nolikumu (Latvijas kauss, Latvijas sprinta kauss, Latvijas stafešu kauss) un līgumiem starp LOF un klubiem – sacensību rīkotājiem (Līguma paraugs). Līgums paredz sacensību kvalitātes novērtējumu, balstoties uz sacensību inspektora un LOF par LK kvalitāti atbildīgās amatpersonas ziņojumiem. Līgums paredz soda punktu piešķiršanu par būtiskiem pārkāpumiem sacensību rīkošanā.

1. Vērtēšanas metodika

Tehniskā komisija iepazinās ar ar apkopoto informāciju par sacensībām un atklātas diskusijas rezultātā vienojās vērtēt sacensības tāpat kā 2019.gadā, sadalot tās 3 grupās:
    • A grupa – pārkāpumi netika novēroti, vai bija nenozīmīgi.
    • B grupa – tika novēroti pārkāpumi, reizēm būtiski, bet ne kritiski.
    • C grupa – tika novēroti kritiski pārkāpumi.
Par kritiskiem pārkāpumiem tiek uzskatīti tādi, kas grauj līgumos aprakstīto kārtību, ignorē būtiskas sacensību noteikumu (vai citu LOF dokumentu) prasības, ietekmē sportistu rezultātus. Labā ziņa – 2020.gadā kritiski pārkāpumi LOF sacensībās netika novēroti.

2. Sacensību vērtēšana

Sacensību vērtēšana notika atklātas diskusijas veidā, lēmumi tika pieņemti uz vienprātības pamata.
Latvijas kauss:
Aronas Kauss – B; 
Latvijas čempionāts (garā) – B; 
Siguldas Kauss – B-; 
Mazā Balva – B; 
Latvijas čempionāts (vidējā) – A; 
Latvijas čempionāts (maratons) – B; 
Cēsu rudens – B-; 
Ziemeļu divdienas – A-; 
Siguldas rudens – B+;
Mežmalu kauss – B-.
Latvijas Sprinta kauss:
Latvijas čempionāts (sprints) – B+;
Lieldienu balva – A-.
Latvijas Stafešu kauss:
Daugavas kauss – B; 
Ozona čempionāta stafete – A-; 
Latvijas čempionāts (stafete) – A-; 
Cēsu rudens stafete – B.
Latvijas čempionāti, kas nav Latvijas kausos:
Latvijas čempionāts (sprinta stafete) – A; 
Latvijas čempionāts (nakts) – B.

3. Rezultātu apkopošana

Tehniskā komisija konstatēja, ka 6 sacensības jeb ⅓ no to kopējā skaita 2020.gadā ir sarīkotas A līmenī (A, A-), tas ir bez būtiskām kļūdām. Rādītājs ⅓ palicis nemainīgs, salīdzinot to ar iepriekšējo gadu. 12 sacensības jeb ⅔ no kopējā skaita ir sarīkotas B līmenī (B+ 2sac, B 7sac, B- 3sac), kas nozīmē, ka šo sacensību rīkotājiem ieteicams rūpīgi izanalizēt rīkošanā pielaistās kļūdas un izvairīties no tām, rīkojot nākamā gada sacensības. Savukārt, C līmenī netika novērtētas nevienas sacensības. Attiecībā uz kļūdām, kuru cēlonis ir pieredzes vai zināšanu trūkums, Tehniskā komisija atkārtoti norāda uz nepieciešamību nākotnē piesaistīt kvalificētu LOF inspektoru un aktīvi sadarboties ar inspektoru sacensību sagatavošanās un norises laikā. 
Secinājumi
1. Sacensību vērtēšanas rezultātu apkopojums rāda, ka 2020.gadā sacensību rīkošanas kvalitāte salīdzinājumā ar 2019.gadu ir nedaudz uzlabojusies.
2. Pašreizējās LOF stratēģijas ietvaros svarīgākais nosacījums sacensību kvalitātes uzlabošanai ir sacensību rīkotāju interese un vēlme krāt pieredzi, uzlabot zināšanas un veltīt vairāk darba kvalitatīvu sacensību sarīkošanai.
3. Covid krīzes apstākļos Tehniskā komisija neplāno klātienes seminārus, bet turpinās publicēt informatīvos materiālus par dažādiem sacensību rīkošanas jautājumiem – lūdzu sekojiet jaunumiem LOF TK lapā: tk.lof.lv.
Lēmums
Tehniskā komisija nolēma:
1. Iesniegt LOF valdei ziņojumu par 2020. gada LOF sacensību kvalitāti. 
2. Turpināt darbu pie sacensību kvalitātes uzlabošanas, publicējot rakstisko un vizuālo informāciju LOF TK lapā: tk.lof.lv.
3. Pēc Latvijas kausa nolikumu 2021 apstiprināšanas noslēgt līgumus ar LK rōkotājiem.

1-10 of 43