Jaunumi

Šī ir LOF Tehniskās komisijas lapa (uz LOF lapu)
Savus komentārus varat rakstīt sadaļā NUK sarunas

Sacensību rīkošana – Siguldas kompasa pieredze

posted Dec 1, 2018, 4:55 AM by Juris Cebulis   [ updated Dec 1, 2018, 5:05 AM ]

Sporta kluba "Siguldas takas" pārstāvis Valdis Janovs dalās sava kluba sacensību rīkošanas pieredzē.

Valdis Janovs
Pielikumā PDF slaidi par to, kā organizējam orientēšanās seriālu Siguldas Kompass daudzu cilvēku sastāvā, lietojam OO Mapper https://www.openorienteering.org/, PurplePen http://purplepen.golde.org/ un MeOS http://www.melin.nu/meos/en/index.php, kā opensource alternatīvu karšu zīmēšanai, distanču plānošanai un sagatavošanai, un rezultātu ņemšanai un publicēšanai un RouteGadget automatizētam exportam. Pielikumā arī mūsu materiāli-instrukcijas Siguldas Kompasa rīkošanai, ar ko solīju padalīties. Un slaidi par Siguldas Takām un mūsu darbību kartogrāfijas jomā.

Attiecībā uz citu valstu pieredzi – te ir Somijas orientēšanās karte http://www.mapant.fi/, kas automātiski ģenerēta no LIDAR LAS failiem ar http://www.routegadget.net/karttapullautin/
Par šo metodi ir daudz materiālu un tā var būt labs palīgs zīmēšanas procesa paātrināšanai https://orienteering.asn.au/wp-content/uploads/2015/10/3-Auto-generated-orienteering-maps-S-Raus-1.pdf.

Latvijas kausa seminārs 24. novembrī

posted Nov 4, 2018, 6:06 AM by Juris Cebulis   [ updated Nov 25, 2018, 11:07 AM ]

 Laiks: Sestdien 2018.gada 24.novembrī 11:30 – 15:30, ierašanās no 11:00

 Vieta: IK Auseklis, Silciema iela 3, Rīga (karte)
Iebraukšana ar auto: vārti būs vaļā, autiņus liekam pagalmā.
Ieeja: pa parādes durvīm; jakas un mēteļus liekam pa kreisi gaiteņa galā garderobē, tad dodamies uz augšējo stāvu pa labi uz mazo zāli.

 Rīkotāji: LOF valde un LOF Tehniskā komisija
atbildīgais Juris Cebulis, 


 Dalībnieki: Latvijas kausa sacensību rīkotāji, LOF apstiprinātie sacensību inspektori, citi interesenti.
Dalībnieku saraksts.

Darba kārtība:
 1. Latvijas kausa 2018. gada sacensību analīze – sasniegumi, trūkumi (Tehniskās komisijas ziņojums, diskusija). Sacensību analīze, distanču un karšu analīze.
 2. Latvijas kausi 2019. gadā (Tehniskās komisijas vadīta diskusija):
  • Latvijas kausu nolikumi, Latvijas kausa sacensību skaits un uzvarētāju noteikšanas formula (t.sk. ieskaites, min sacensību skaits), prasības rīkotājiem. Latvijas kausa 2019 nolikuma projekts.
  • Latvijas kausa sacensību vērtēšanas kritēriji (piemēram, dalībnieku skaits, samaksātā sacensību rīkošanas maksa, sacensību inspektora esamība, inspektora ziņojums, anulēti rezultāti, sūdzības un protesti, būtiskas neatbilstības sacensību noteikumiem, kļūdas, kas ietekmē dalībnieku rezultātus)
 3. Priekšlikumi nākotnei – ja tādi būs iesniegti – piemēram, divu līmeņu LOF sacensības, atsevišķs Latvijas kausa un Latvijas reitinga vērtējums, Latvijas o-nedēļa uz Kāpas 3-dienu bāzes utml.
 4. Nepieciešamie grozījumi LOF sacensību noteikumos:
  • 1:7500 mēroga lietojums;
  • biļetenu skaita samazināšana no četriem uz diviem;
  • sacensību inspekcija – LČ un LOF sacensībās inspektora uzaicināšana ir obligāta;
  • nepieciešamības gadījumā – citi grozījumi saistībā ar drīzumā gaidāmiem jaunajiem IOF noteikumiem. 

Pieteikšanās uz semināru un priekšlikumi šeit

Iesniegtie priekšlikumi:

2018.gada dalībnieku aptauja par sacensību kvalitāti

posted Apr 14, 2018, 5:39 AM by Juris Cebulis   [ updated Apr 14, 2018, 5:42 AM ]

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad sacensību dalībniekiem (treneriem, pārstāvjiem) būs iespēja paust savu viedokli par Latvijas kausa sacensību kvalitāti, aizpildot aptaujas anketu.

Lai aizpildītu aptaujas anketu, jāiet uz LOF galveno lapu www.lof.lv un tās centrālajā daļā "LOF aktualitātes" jāspiež uz saites "Dalībnieku aptauja par sacensību kvalitāti".

Anketa ir samērā ātri aizpildāma, atbildes pamatā jānorāda, izvēloties kādu no piedāvātajiem variantiem. Ieteicams pievienot arī komentārus.
Iespējams aizpildīt anketu par visām 2018.gada Latvijas kausa, Latvijas stafešu kausa un Latvijas sprinta kausa sacensībām.

Anketa ir ērts veids, kā paust savu viedokli (gan pozitīvu, gan negatīvu) par notikušajām sacensībām rīkotājiem un LOF Tehniskajai komisijai. 

Gaidīsim Jūsu viedokļus visas sezonas garumā!
(lūdzu, norādiet savu vārdu un uzvārdu, anonīmas anketas netiks ņemtas vērā).

Paskaidrojums par saņemto atbilžu turpmāko izmantošanu

 • LOF Tehniskā komisija izmantos saņemtās atbildes sacensību analīzes nolūkiem – lai paaugstinātu sacensību kvalitāti nākotnē.
 • Aptaujas anketu saturs netiks publiskots.
 • Sacensību rīkotājiem tiks nosūtīts aizpildīto aptaujas anketu apkopojums par viņu sacensībām – anonīmā versijā – bez atbilžu autoru identifikācijas.
 • Sezonas beigās tiks publicēts vispārināts dalībnieku viedokļu apkopojums par Latvijas kausa sacensībām. 2017.gada dalībnieku viedokļu apkopojums skatāms šeit.

Jaunais ISSOM projekts – gaidām komentārus un priekšlikumus

posted Mar 25, 2018, 6:56 AM by Juris Cebulis   [ updated Mar 25, 2018, 6:59 AM ]

Latvijas Orientēšanās federācija ir saņēmusi no IOF Karšu komisijas jaunās orientēšanās sprinta karšu specifikācijas ISSOM projektu ar paskaidrojumiem par izmaiņām. Ja kādam ir priekšlikumi vai komentāri, kurus vēlaties paust dokumenta autoriem, lūdzu, atsūtiet tos līdz 24.aprīlim Jurim Cebulim uz:


Tāpat esam saņēmuši  pagājušā gadā apstiprinātās orientēšanās [meža] karšu specifikācijas ISOM-2017 pielikuma projektu: CMYK druka un krāsu definīcijas. Arī par šo dokumentu varat sūtīt priekšlikumus uz to pašu adresi. 

Jauni KP novietojuma apraksti

posted Nov 30, 2017, 12:24 AM by Juris Cebulis   [ updated Nov 30, 2017, 12:30 AM ]

27.novembrī Starptautiskās orientēšanās federācijas (IOF) Noteikumu komisija publicēja jaunos KP novietojuma aprakstus (KP leģendas) – skatīt failā, angļu valodā.
Tie stāsies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
Saskaņā ar LOF O-skrējiena noteikumu 18.2.punktu IOF KP novietojuma apraksti izmantojami Latvijas čempionātos un LOF sacensībās. Tos ieteicams izmantot arī pārējās orientēšanās sacensībās. 

Jaunajos KP novietojuma aprakstos ir šādas izmaiņas salīdzinājumā ar pašreizējo – 2004.gada versiju:
1) Iespējams (bet nav obligāti) papildināt ar jaunu rindu, kurā norāda attālumu no starta līdz K punktam.
2) Jauni simboli ierakumiem un aizliegtajām teritorijām.
3) Līkums tagad jānorāda F ailē, nevis G ailē.
4) KP aprakstos vairs netiek norādīti radio/TV kontrolpunkti.
5) Nosaukumi un apraksti mainīti atbilstoši ISOM 2017 veiktajām izmaiņām.
6) Jaunu simbolu iekļaušanas un atsevišķu simbolu svītrošanas rezultātā mainīta simbolu numerācija.
7) Tekstā veikti precizējumi, lai skaidrāk aprakstītu atsevišķu simbolu lietošanau.

IOF paziņojums apskatāms IOF mājas lapā.
LOF Tehniskā komisija aicina Latvijas čempionātu un Latvijas kausa sacensību rīkotājus izmantot jaunos KP novietojuma aprakstus.

Distanču plānošanas semināri

posted Nov 21, 2017, 5:21 AM by Juris Cebulis

2017.gada 21.-22.oktobrī un 11.-12.novembrī LU konferenču centrā "Ratnieki" notika distanču plānošanas semināri

Seminārus organizēja: Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi.

Pasākumu līdzfinansē valsts – no budžeta programmas “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” ietvaros.

Semināri notika divās daļās: 

21. – 22. oktobra seminārs bija veltīts distanču plānošanas pamatprincipiem, praktiskiem piemēriem un citu valstu pieredzes pārņemšanai.

11. – 12. novembra seminārā tika apskatīta distanču plānošana ar OCAD programmatūru.

21. – 22. oktobra seminārs

Lektori:

Semināru vadīja Zviedrijas orientēšanās federācijas speciālisti Lars Forsberg un Goran Olsson.

Lars Forsberg ikdienā strādā Stokholmas Orientēšanās federācijā un ik gadu organizē 1-2 seminārus par distanču plānosanu. Iepriekš 25 gadus strādājis Zviedrijas Orientēšanās federācijā. Bijis vairāku starptautisku pasākumu inspektors (IOF SEA EOC 2006, SEA WOC 2010, SEA JWOC 2015, nacionālais inspektors WOC 2016 Zviedrijā un SEA asistents WOC 2019 Norvēģijā). Aktīvs orientierists, divreiz uzvarējis Zviedrijas stafešu čempionātā un trīs reizes 10MILA sacensībās.

Goran Olsson ir liela pieredze distanču plānošanā sākumā no kluba līmeņa treniņiem līdz Pasaules orientēšanās čempionātam. Pilna laika kartogrāfs no 2010. gada.  Plānojis visas distances un zīmējis kartes 2016. gada Pasaules orientēšanās čempionātam. Ikdienā aktīvs orientierists, labākais rezultāts – 3. vieta Jukola stafetēs. 

Seminārā  tika apskatītas šādas tēmas:

 • distanču plānošanas pamati no jauniešu līdz veterānu grupām atsevišķi meža un sprinta distancēm;
 • stafetes distanču plānošanas pamati;
 • Pasaules līmeņa sacensību distanču plānošana un iepriekšējā pieredze
11. – 12. novembra seminārs

Lektors:

Semināru vadīja Hubert Klauser – orientierists, karšu zīmētājs un Šveices Orientēšanās federācijas karšu konsultants. Huberts strādā kompānijā OCAD par programmēšanas inženieri. Huberts ir mācījies ģeogrāfiju (ar specializāciju hidroloģijā, GIS un datorzinātnēs) Bernes universitātē Šveicē, kā arī ieguvis UNIGIS profesionālo sertifikātu Zalcburgas universitātē Austrijā.

Seminārā  tika apskatītas šādas tēmas:

1) distanču ievadīšana, grupu ievadīšana, KP ievadīšana

2) leģendu novietošana, sadalīšana, izmēra maiņa

3) papildus opcijas - kartes maiņa, marķēts posms, ...

4) stafetes salikšana (komandu farsts, etapu farsts, komandas nr. piešķiršana, skaits, ...

5) distanču sagatavošana drukai (leģendas, KP numuru novietojums, aplīšu izgriešana, līniju izgriešana)

6) padomi OCAD lietošanai

7) OCAD jaunumi distanču plānošanā


Tuvāku informāciju par semināriem var saņemt LOF tehniskajā komisijā, e-pasts:

Sacensību rīkotāju seminārs 29.oktobrī

posted Oct 6, 2017, 1:14 AM by Juris Cebulis   [ updated Nov 2, 2017, 6:28 AM ]


 Laiks: svētdien 2017.gada 29.oktobrī 14:00 – 19:00, ierašanās no 13:30

 Vieta: Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā (karte)

 Rīkotāji: LOF valde un LOF Tehniskā komisija
atbildīgais Juris Cebulis, 


 Dalībnieki: Dalībnieku saraksts.
Tika aicināti Latvijas kausa sacensību (o-skrējiens: Latvijas kaussLatvijas sprinta kaussLatvijas stafešu kauss) rīkotāji, LOF apstiprinātie sacensību inspektori, citi interesenti.

 Papildinfo: Dalību seminārā iespējams apvienot ar Latvijas Telpu orientēšanās kausa 2.posmu, kas notiks šajā pašā ēkā priekšpusdienā (jāpiesakās atsevišķi). 
 
Darba kārtība:
 1. Latvijas kausa 2017. gada sacensību analīze – sasniegumi, kļūdas, priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai (Tehniskās komisijas ziņojums, diskusija):
  • sacensību kartes
  • distances
  • IT nodrošinājums
  • sacensību organizācija
  • sacensību inspekcija

 2. LOF / Latvijas kausa nākotnes vīzija (LOF valdes priekšlikumi, diskusija, ieteikumi LOF valdei)
 Pielikumā: semināra prezentācijas

Cēsu OPEN – žūrijas lēmums

posted Sep 4, 2017, 12:39 AM by Juris Cebulis   [ updated Sep 4, 2017, 12:54 AM ]

Cēsu OPEN sacensībās Cēsīs 27.08.2017 žūrija saņēma protestu no Māra Stabiņa par sacensību rīkotāju lēmumu ieskaitīt W18 grupas dalībnieces Magdas Cigles rezultātu Cēsu OPEN vidējā distancē 26.08.2017, kaut arī viņa bija pirms tam piedalījusies WCup stafetes sacensībās tajā pašā apvidū ar tiem pašiem KP.

Publicējam žūrijas lēmumu:
[žūrijas lēmums]

Atsaucoties uz Cēsu OPEN žūrijas lēmumu, LOF valde savā 30.08.2017 sēdē nolēma:
"Pēc Cēsu open žūrijas lēmuma LOF valde nolemj neieskaitīt Magdas Cigles punktus LK kopvērtējumā par dalību Cēsu open vidējā distancē (pārkāpti aizliegtā rajona noteikumi). LOF valde aicina sportisti turpmāk ievērot godīgas spēles principus, piedaloties sacensībās."

TK izsludina sacensību rīkotāju semināru 29.oktobrī

posted Jul 17, 2017, 3:24 AM by Juris Cebulis   [ updated Jul 17, 2017, 3:25 AM ]

LOF valdes uzdevumā Tehniskā komisija izsludina sacensību rīkotāju semināru svētdien, 2017.gada 29.oktobrī (vieta tiks precizēta).
Semināra darba kārtība:
 1. 2017. gada Latvijas kausa sacensību analīze: sasniegumi, kļūdas, priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai.
 2. Latvijas kausa nākotnes formāts: varianti, diskusija, ieteikumi LOF valdei.
Seminārā piedalās sacensību rīkotāju pārstāvji, sacensību inspektori, atbildīgie LOF valdes un Tehniskās komisijas pārstāvji, citi interesenti.

Informācija par semināru tiks precizēta vēlāk.
Lūdzu rezervējiet laiku dalībai seminārā!

LOF Tehniskā komisija

Dalībnieku aptauja par sacensību kvalitāti

posted May 28, 2017, 12:42 PM by Juris Cebulis   [ updated Jun 8, 2017, 2:06 AM ]

Izpildot sacensību noteikumu prasības ir ieviesta sacensību dalībnieku (treneru, pārstāvju) anketēšana par Latvijas kausa sacensību kvalitāti.

Lai aizpildītu aptaujas anketu, jāiet uz LOF galveno lapu www.lof.lv un tās centrālajā daļā "LOF aktualitātes" jāspiež uz saites "Dalībnieku aptauja par sacensību kvalitāti".

Anketa ir samērā ātri aizpildāma, atbildes pamatā jānorāda, izvēloties kādu no piedāvātajiem variantiem. Ieteicams pievienot arī komentārus.
Iespējams aizpildīt anketu par visām līdz šim notikušajām 2017.gada Latvijas kausa, Latvijas stafešu kausa un Latvijas sprinta kausa sacensībām.

Anketa ir ērts veids, kā paust savu viedokli (gan pozitīvu, gan negatīvu) par notikušajām sacensībām rīkotājiem un LOF Tehniskajai komisijai. 

Gaidīsim Jūsu viedokļus visas sezonas garumā!
(lūdzu, norādiet savu vārdu un uzvārdu, anonīmas anketas netiks ņemtas vērā).

Paskaidrojums par saņemto atbilžu turpmāko izmantošanu

 • LOF Tehniskā komisija izmantos saņemtās atbildes sacensību analīzes nolūkiem – lai paaugstinātu sacensību kvalitāti nākotnē.
 • Aptaujas anketu saturs netiks publiskots.
 • Sacensību rīkotājiem tiks nosūtīts aizpildīto aptaujas anketu apkopojums par viņu sacensībām – anonīmā versijā – bez atbilžu autoru identifikācijas.
 • Sezonas beigās tiks publicēts vispārināts dalībnieku viedokļu apkopojums par Latvijas kausa sacensībām.

1-10 of 28