Jaunumi‎ > ‎

LOF Tehniskās komisijas sēde

posted Nov 13, 2019, 9:19 AM by Juris Cebulis   [ updated Nov 13, 2019, 9:20 AM ]
2019.gada 7.novembrī, Rīgā, Mellužu ielā 15

Piedalās

Tehniskās komisijas locekļi:
Juris Cebulis – sēdes vadītājs
Matīss Ratnieks
Ainārs Lagzdiņš
Andris Strazdiņš
Normunds Bērziņš
Daniels Kārkliņš
Guntars Mankus
Atis Zariņš

Darba kārtība

 1. 2019. gada o-skrējiena Latvijas čempionātu, Latvijas kausa, Latvijas sprinta kausa un Latvijas stafešu kausa sacensību (LOF sacensības) kvalitātes novērtējums.
  • a)    Vērtēšanas metodika;
  • b)    Vērtēšana;
  • c)    Rezultātu apkopošana.
 2. Citi jautājumi.

Protokols

1. 2019. gada o-skrējiena Latvijas čempionātu, Latvijas kausa, Latvijas sprinta kausa un Latvijas stafešu kausa sacensību kvalitātes novērtējums.

 2019.gada LOF sacensības tika rīkotas saskaņā ar sacensību noteikumiem, attiecīgā kausa nolikumu (Latvijas kauss, Latvijas sprinta kauss, Latvijas stafešu kauss) un līgumiem starp LOF un klubiem – sacensību rīkotājiem (Līguma paraugs). Līgums paredz sacensību kvalitātes novērtējumu, balstoties uz sacensību inspektora un LOF par LK kvalitāti atbildīgās amatpersonas ziņojumiem. Līgums paredz soda punktu piešķiršanu par būtiskiem pārkāpumiem sacensību rīkošanā.

1. a) Vērtēšanas metodika

Tehniskā komisija iepazinās ar ar apkopoto informāciju par sacensībām un atklātas diskusijas rezultātā vienojās vērtēt sacensības, sadalot tās 3 grupās:
  • A grupa – pārkāpumi netika novēroti, vai bija nenozīmīgi.
  • B grupa – tika novēroti pārkāpumi, reizēm būtiski, bet ne kritiski.
  • C grupa – tika novēroti kritiski pārkāpumi.
Par kritiskiem pārkāpumiem tika uzskatīti tie, kas grauj līgumos aprakstīto kārtību, ignorē būtiskas sacensību noteikumu (vai citu LOF dokumentu) prasības, ietekmē sportistu rezultātus.

1. b) Sacensību vērtēšana

Sacensību vērtēšana notika atklātas diskusijas veidā, lēmumi tika pieņemti uz vienprātības pamata.
Latvijas kauss:
Kurzemes pavasaris – A; 
Rīgas kausi – C; 
Ziemeļu divdienas – B; 
Latvijas čempionāts (garā) – B; 
Mazā Balva – A; 
Ozona čempionāts – B; 
Kāpas 3-dienas – A; 
Siguldas Kauss – C; 
Aronas Kauss – B; 
Latvijas čempionāts (vidējā) – A; 
Cēsu rudens – B; 
Latvijas čempionāts (maratons) – B; 
Siguldas rudens – B.
Latvijas Sprinta kauss:
Kurzemes pavasara sprints – B; 
Lieldienu balva – B; 
Latvijas čempionāts (sprints) – A.
Latvijas Stafešu kauss:
Daugavas kauss – C; 
Ozona čempionāta stafete – B; 
Latvijas čempionāts (stafete) – A; 
Cēsu rudens stafete – B.
Latvijas čempionāti, kas nav Latvijas kausos:
Latvijas čempionāts (sprinta stafete) – B; 
Latvijas čempionāts (nakts) – A.

1. c) Rezultātu apkopošana

Tehniskā komisija konstatēja, ka 7 sacensības jeb ⅓ no to kopējā skaita 2019.gadā ir sarīkotas A līmenī, tas ir bez būtiskām kļūdām. 12 sacensības (55%) ir sarīkotas B līmenī, kas nozīmē, ka šo sacensību rīkotājiem ieteicams rūpīgi izanalizēt rīkošanā pielaistās kļūdas un izvairīties no tām, rīkojot nākamā gada sacensības. Savukārt, 3 sacensības ir sarīkotas C līmenī, kas turpmāk nebūtu pieļaujams. Attiecībā uz kļūdām, kuru cēlonis ir pieredzes vai zināšanu trūkums, Tehniskās komisijas ieskatā labākais līdzeklis šādu kļūdu novēršanai nākotnē ir kvalificēta LOF inspektora piesaistīšana un aktīva sadarbība ar inspektoru sacensību sagatavošanās un norises laikā. Tehniskā komisija nolēma sniegt ziņojumu valdei par 2019. gada LOF sacensību kvalitāti un piedāvāt iespējamos risinājumus sacensību kvalitātes uzlabošanai, lai novērstu kritiskas kļūdas LOF sacensību sarīkošanā nākotnē.

2. Citi jautājumi.

Tika apspriesti iespējamie risinājumi, kas ļautu pilnveidot sacensību kvalitāti 2020.gadā. Visi līgumi par LK posma statusu ir jāparaksta pirms LK Nolikuma apstiprināšanas. Klubi, kuri atsakās parakstīt līgumu, nespēj (vai nevēlas) ievērot sacensību noteikumu prasības, nevar saņemt tiesības rīkot LK posmu.