Jaunumi‎ > ‎

LOF Tehniskās komisijas sēde

posted Dec 4, 2020, 6:31 AM by Juris Cebulis
2020.gada 2.oktobrī un 20.novembrī, tiešsaistē

Piedalās

Tehniskās komisijas locekļi:
Juris Cebulis – sēdes vadītājs
Ainārs Lagzdiņš
Andris Strazdiņš
Guntars Mankus
Atis Zariņš
Matīss Ratnieks
Daniels Kārkliņš

Darba kārtība

2020. gada o-skrējiena Latvijas čempionātu, Latvijas kausa, Latvijas sprinta kausa un Latvijas stafešu kausa sacensību (LOF sacensības) kvalitātes novērtējums:
  1.     vērtēšanas metodika;
  2.     vērtēšana;
  3.     rezultātu apkopošana.

Protokols

2020. gada o-skrējiena Latvijas čempionātu, Latvijas kausa, Latvijas sprinta kausa un Latvijas stafešu kausa sacensību kvalitātes novērtējums

 2020.gada LOF sacensības tika rīkotas saskaņā ar sacensību noteikumiem, attiecīgā kausa nolikumu (Latvijas kauss, Latvijas sprinta kauss, Latvijas stafešu kauss) un līgumiem starp LOF un klubiem – sacensību rīkotājiem (Līguma paraugs). Līgums paredz sacensību kvalitātes novērtējumu, balstoties uz sacensību inspektora un LOF par LK kvalitāti atbildīgās amatpersonas ziņojumiem. Līgums paredz soda punktu piešķiršanu par būtiskiem pārkāpumiem sacensību rīkošanā.

1. Vērtēšanas metodika

Tehniskā komisija iepazinās ar ar apkopoto informāciju par sacensībām un atklātas diskusijas rezultātā vienojās vērtēt sacensības tāpat kā 2019.gadā, sadalot tās 3 grupās:
    • A grupa – pārkāpumi netika novēroti, vai bija nenozīmīgi.
    • B grupa – tika novēroti pārkāpumi, reizēm būtiski, bet ne kritiski.
    • C grupa – tika novēroti kritiski pārkāpumi.
Par kritiskiem pārkāpumiem tiek uzskatīti tādi, kas grauj līgumos aprakstīto kārtību, ignorē būtiskas sacensību noteikumu (vai citu LOF dokumentu) prasības, ietekmē sportistu rezultātus. Labā ziņa – 2020.gadā kritiski pārkāpumi LOF sacensībās netika novēroti.

2. Sacensību vērtēšana

Sacensību vērtēšana notika atklātas diskusijas veidā, lēmumi tika pieņemti uz vienprātības pamata.
Latvijas kauss:
Aronas Kauss – B; 
Latvijas čempionāts (garā) – B; 
Siguldas Kauss – B-; 
Mazā Balva – B; 
Latvijas čempionāts (vidējā) – A; 
Latvijas čempionāts (maratons) – B; 
Cēsu rudens – B-; 
Ziemeļu divdienas – A-; 
Siguldas rudens – B+;
Mežmalu kauss – B-.
Latvijas Sprinta kauss:
Latvijas čempionāts (sprints) – B+;
Lieldienu balva – A-.
Latvijas Stafešu kauss:
Daugavas kauss – B; 
Ozona čempionāta stafete – A-; 
Latvijas čempionāts (stafete) – A-; 
Cēsu rudens stafete – B.
Latvijas čempionāti, kas nav Latvijas kausos:
Latvijas čempionāts (sprinta stafete) – A; 
Latvijas čempionāts (nakts) – B.

3. Rezultātu apkopošana

Tehniskā komisija konstatēja, ka 6 sacensības jeb ⅓ no to kopējā skaita 2020.gadā ir sarīkotas A līmenī (A, A-), tas ir bez būtiskām kļūdām. Rādītājs ⅓ palicis nemainīgs, salīdzinot to ar iepriekšējo gadu. 12 sacensības jeb ⅔ no kopējā skaita ir sarīkotas B līmenī (B+ 2sac, B 7sac, B- 3sac), kas nozīmē, ka šo sacensību rīkotājiem ieteicams rūpīgi izanalizēt rīkošanā pielaistās kļūdas un izvairīties no tām, rīkojot nākamā gada sacensības. Savukārt, C līmenī netika novērtētas nevienas sacensības. Attiecībā uz kļūdām, kuru cēlonis ir pieredzes vai zināšanu trūkums, Tehniskā komisija atkārtoti norāda uz nepieciešamību nākotnē piesaistīt kvalificētu LOF inspektoru un aktīvi sadarboties ar inspektoru sacensību sagatavošanās un norises laikā. 
Secinājumi
1. Sacensību vērtēšanas rezultātu apkopojums rāda, ka 2020.gadā sacensību rīkošanas kvalitāte salīdzinājumā ar 2019.gadu ir nedaudz uzlabojusies.
2. Pašreizējās LOF stratēģijas ietvaros svarīgākais nosacījums sacensību kvalitātes uzlabošanai ir sacensību rīkotāju interese un vēlme krāt pieredzi, uzlabot zināšanas un veltīt vairāk darba kvalitatīvu sacensību sarīkošanai.
3. Covid krīzes apstākļos Tehniskā komisija neplāno klātienes seminārus, bet turpinās publicēt informatīvos materiālus par dažādiem sacensību rīkošanas jautājumiem – lūdzu sekojiet jaunumiem LOF TK lapā: tk.lof.lv.
Lēmums
Tehniskā komisija nolēma:
1. Iesniegt LOF valdei ziņojumu par 2020. gada LOF sacensību kvalitāti. 
2. Turpināt darbu pie sacensību kvalitātes uzlabošanas, publicējot rakstisko un vizuālo informāciju LOF TK lapā: tk.lof.lv.
3. Pēc Latvijas kausa nolikumu 2021 apstiprināšanas noslēgt līgumus ar LK rōkotājiem.