Jaunumi‎ > ‎

Tehniskās komisijas sēde 11.maijā

posted Apr 26, 2017, 11:35 AM by Juris Cebulis   [ updated May 20, 2017, 3:02 AM ]
LOF Tehniskās komisijas sēde notika ceturtdien 2017.gada 11.maijā 18:30 Rīgā, Krasta ielā 105A (Jāņasētas telpās – kā nokļūt?)

Darba kārtība

 1. Tehniskās komisijas sastāvs un galvenie uzdevumi turpmākajiem 2 gadiem (apstiprināšanai LOF valdes 16. maija sēdē) 
 2. Sacensību inspektoru ziņojuma formāts – veidlapa
 3. Karšu kvalitātes uzraudzība un reģistrācijas kārtība
 4. Telpu-O karšu specifikācija
Aicināti piedalīties visi interesenti – vēlams pieteikt līdzdalību Jurim Cebulim – tel. 29612902, e-pasts: jurisc@gmail.com
Tāpat varat pieteikt papildus izskatāmos jautājumus, kā arī iesniegt rakstiskus priekšlikumus par darba kārtības punktiem.

Materiāli

Pie 1.punkta
Lūdzu, komentējiet!
Pie 2.punkta:
Veidlapas aizpildīšanai:
Lūdzu, ievērtējiet variantus.
Pie 3.punkta:
Lūdzu, iepazīstieties un esiet gatavi diskusijai.
Pie 4.punkta:
2017.gada Telpu-O karšu analīze (A.Zavickis).
Iesaku iepazīties – ļoti vērtīgs materiāls karšu specifikācijas izstrādei.

Dalībnieki

 1. Juris Cebulis – vada
 2. Edmunds Zvaigzne
 3. Normunds Bērziņš
 4. Matīss Ratnieks
 5. Guntars Mankus
 6. Atis Zariņš

Sēdes gaita, lēmumi

1. Tehniskās komisijas sastāvs un galvenie uzdevumi turpmākajiem 2 gadiem

Juris prezentē komisijas galvenos darbības virzienus un mērķus.
Dalībnieki atbalsta piedāvājumu.
Guntars lūdz precizēt mērķus tehnoloģiju virzienam – labās prakses ieviešana.
Dalībnieki vienojas par atbildīgajiem.
Dokumenta gala versija tiks prezentēta LOF valdei 16.maijā.

2. Sacensību inspektoru ziņojuma formāts – veidlapa

Saskaņā ar sacensību noteikumu 31.4 punktu: "Ja pasākumam nav iecelts LOF inspektors, tad LOF valde (Tehniskā komisija) pēc pasākuma veic pasākumā iesaistīto personu (dalībnieku, klubu pilnvaroto pārstāvju) anketēšanu."
Guntars pirms 2 gadiem ir sagatavojis sacensību dalībnieku aptaujas anketu – sacensību kvalitātes novērtējumu. TK atbalsta anketas izmantošanu dalībnieku aptaujāšanai. Kam atļaut anketas aizpildīšanu? Tikai atlasītam dalībnieku loku vai visiem interesentiem? Vienojas, ka ļaujam visiem interesentiem, nodrošinot autoru identificēšanu. Guntaram – atsvaidzināt anketu ar 2017.gada datiem. Vēlamais izpildījums: sacensību dalībnieki saņem pieeju anketai pēc reģistrēšanās LOF vietnē. Jurim – noskaidrot piedāvātās shēmas realizācijas iespējas. Palaist anketu darbā iespējami īsā laikā.
Juris pirms 2 gadiem ir sagatavojis sacensību inspektora atskaites veidlapu – inspektora ziņojumu. TK atbalsta veidlapas izmantošanu inspektoru ziņojumiem. Jurim – izskatīt iespēju sagatavot atskaites veidlapu arī faila formā (veidlapas trūkums ir, ka tā ir jāizpilda uzreiz, neaizejot no datora; nav iespējams aizpildīt pakāpeniski). Jurim – atsvaidzināt veidlapu ar 2017.gada datiem; paredzēt ziņojumam papildus sadaļas, kuras aizpilda Karšu komisija (kartes kvalitāte), Projektu komisija (atbilstība LK vizuālā noformējuma prasībām) utml.; palaist veidlapu darbā iespējami īsā laikā.

3. Karšu kvalitātes uzraudzība un reģistrācijas kārtība

Vēsture:
 • OSKB iesniedza priekšlikumu LOF kongresam.
 • LOF kongress 18.martā jautājumu deleģē LOF valdei.
 • LOF valde 21.martā atbalsta OSKB Leondardo piedāvājumu par karšu kontroles ieviešanu un uzdod tehniskajai komisijai sagatavot kārtību, kā piedāvājums tiks ieviests. Atbildīgais J. Cebulis
Diemžēl priekšlikuma autors Ainārs Lagzdiņš nevarēja šodien ierasties, taču viņš ir izteicis gatavību piedalīties uzraudzības procesā Karšu komisijas (kas ir LOF Tehniskās komisijas apakškomisija) ietvaros. Komisija uzskata, ka svarīgākie nosacījumi karšu uzraudzības procesam ir: (1) padarīt to pievilcīgu sacensību rīkotājiem (saskata pievienoto vērtību), (2) nodrošināt procesa dzīvotspēju (rīkotāji/autori iesniedz kartes, KK sniedz atzinumus, process notiek pastāvīgi un ilglaicīgi).
Aināram, Edmundam – sagatavot dokumentus procesa norisei: veidlapas, noteikumi, informatīva vēstule rīkotājiem utml.

4. Telpu-O karšu specifikācija

LOF kongresa pieņemtie Telpu-O sacensību noteikumi nosaka, ka: "LOF valde apstiprina telpu orientēšanās karšu specifikāciju".
Aldis Zavickis ir sagatavojis iepriekšējās sezonas Telpu-O sacensību karšu analīzi, kurā norāda uz galvenajām problēmām, kas prasa regulējumu karšu specifikācijā.
Matīsam – lūgt Jāni Tamužu sagatavot karšu specifikācijas pamatvariantu, balstoties uz līdzšinējās kartēs lietotajiem apzīmējumiem.

5. Dažādi

Normunds piedāvā sagatavot noteikumus par SIAC karšu lietošanu Latvijas kausa sacensībās bezkontakta režīmā. Dalībnieki atbalsta priekšlikumu un piedāvā kārtību, ka LK var lietot SIAC bezkontakta režīmā, ja dalībniekiem tiek nodrošināta SIAC karšu īre par 1€ (variants 1.50€). Normundam – sagatavot dokumenta projektu.
Ċ
Juris Cebulis,
May 8, 2017, 2:01 PM
Ċ
Juris Cebulis,
May 9, 2017, 8:00 AM