Jaunumi‎ > ‎

Tehniskās komisijas sēde — 2014.gada 15.janvārī

posted Jan 11, 2014, 3:21 AM by Juris Cebulis   [ updated May 31, 2015, 7:12 AM ]
Trešdien 15. janvārī 18:00 Jāņasētas jaunajā birojā Krasta ielā 105A notika

LOF Tehniskās komisijas sēde

Darba kārtība

 1. Sacensību inspekcija 2014. gadā
 2. LOF karšu reģistrs un informācijas par LOF kartēm publicēšana internetā

Piedalījās

Juris Cebulis, Indulis Peilāns, Edmunds Zvaigzne, Ilmārs Limbēns, Normunds Bērziņš
Rakstiskus priekšlikumus iesūtījuši Jānis Bergs un Atis Zariņš.

1. Sacensību inspekcija 2014.gadā

Pēc Jurģa aiziešanas no Tehniskās komisijas inspekcijas vairs netika koordinētas, rīkotāji paši uzaicina inspektorus.
Tikai daļā sacensību ir inspektori. Situācija ir neapmierinoša, nepieciešams rīkoties.
Indulis ir apzinājis 7 inspektorus 2014.gada pasākumiem, turpina sarunas ar citiem.
2014.gadā būs 28 o-skrējiena sacensības, kas LOFam jāinspicē:
Latvijas kauss – 16 posmi, sprinta kauss – 6 posmi, stafešu kauss – 4 posmi, LČ stafetes, LČ naktī.
Indulis piedāvā šādu minimālo darba uzdevumu inspektoram: pirms distanču drukāšanas jātiekas ar rīkotāju, jāizpēta distance, jāsniedz savs viedoklis.
Iziet apvidū ne vienmēr ir reāli, taču tas būtu vēlams.
Komisija piedāvā grozījumus o-skrējiena sacensību noteikumu projektā: 31.4, 32.1 un 32.2 punktā.

Inspekciju finansēšana. Sedz šādus izdevumus:
 • Ceļa izdevumi (benzīns, biļete)
 • Dienas nauda – 6 eiro dienā
 • Nakšņošanas izdevumi – pamatotos gadījumos budžeta iespēju robežās

Nolēma:

  1. Indulis sagatavo inspektoru sarakstu sezonai
  2. Indulis sagatavo anketas projektu dalībnieku anketēšanai pēc sacensībām
  3. Juris sagatavo Žūrijas kandidātu sarakstu
  4. Sasaukt Latvijas kausa sacensību rīkotāju un inspektoru semināru 22.martā, Indulis sameklē piemērotu semināra norises vietu.

   2. LOF karšu reģistrs un informācijas par LOF kartēm publicēšana internetā

   2.1 Karšu reģistrācija

   Pašreizējais nolikums nosaka, ka karšu reģistrācijas maksa ir:
   • LČ un LOF sacensību kartēm 10 lati
   • Taku-o un skolu kartēm 0 lati
   • Pārējām kartēm 5 lati
   Reāli par karšu reģistrāciju maksā tikai LČ un LOF sacensību karšu īpašnieki, pie kam ne visi.
   Viens no iemesliem ir tas, ka nav apstiprināta kārtība karšu reģistrācijai.

   Nolēma:

   1. Sagatavot uz LOF kongresu grozījumus nolikumā par OS karšu reģistrācijas maksu, piedāvājot šādas reģistrācijas maksas:
    • LČ un LOF sacensību kartēm 15 eiro
    • Pārējām kartēm 0 eiro
   2. Edmunds sagatavo karšu reģistrācijas kārtības projektu
   Komentārs: LOF valde 19.februāra sēdē neatbalstīja Tehniskās komisijas priekšlikumu un noteica reģistrācijas maksu: LČ un LOF sacensību kartēm – €15; pārējām kartēm – €7.
    

   2.2 Informācija par LOF kartēm – internetā

   Edmunds informē par projektu – Latvijas OS karšu pārlūks. Latvijas kartē portālā Baltic Maps tiek parādītas visas reģistrētās orientēšanās kartes: kartes kontūra un informācija par karti: numurs, gads, nosaukums, vieta, autors, īpašnieks, saite. Tāpat būs pieejams orientēšanās karšu katalogs ar karšu jpg attēliem. Saskaņā ar sacensību noteikumiem: "LOF ir tiesības reproducēt pasākuma kartes ar distancēm LOF oficiālajā žurnālā (biļetenā) un LOF interneta lapā bez īpašas maksas rīkotājam". Ja kartes īpašnieks to pieprasīs, karte tiks publicēta samazinātā izšķirtspējā, novēršot iespēju izmantot karti apvidū.

   Nolēma:

    1. Edmunds turpina darbu pie karšu pārlūka un kataloga izstrādes, paredzot to sasaisti ar LOF mājas lapu.
    2. Tehniskā komisija pieprasa LOF budžeta finansējumu 200 eiro OS karšu pārlūka un kataloga izveidošanai.
     Pierakstīja: Juris Cebulis

     Priekšlikumus un komentārus varat rakstīt NUK sarunu lapā vai sūtīt: jurisc@gmail.com

     Ceļa norādes uz Jāņasētas jauno biroju