Jāņa Berga priekšlikumi 15.01.2014

Jāņa Berga priekšlikumi par orientēšanās karšu uzskaiti

Diemžēl, es šodien netieku uz STK sēdēšanu, kaut gan ļoti gribētos, jo sēdes darba gaitā man noteikti atmiņā atnāktu daudzas sakāmas lietas, ko iespējams gribēju jau sen pateikt un ko teikt man ir ļoti daudz.

Tāpēc, es tagad uzrakstīšu savus priekšlikumus tikai par karšu uzskaiti.

Līdz šim OS karšu uzskaite ir vienveidīga - tikai O'skrējiena kartētais rajons un tas ir viss;

Sakarā ar to, ka OS ir attīstījies un IOF ir apstiprinājis 4 galvenās OS disciplīnas:
- O'skrējiens;
- O'slēpojums;
- O'velobrauciens;
- Taku-O
un katrai OS disciplīnai ir sava specifika gan sac.not., gan arī treniņos un arī pat ar kartēm,

Tāpēc ierosinu pārkārtot karšu reģistrāciju, tās sagrupēt 6 grupās sekojoši:
- O'skrējiena kartes - M 1:15000, 1:10000 un 1:7500;
- O'slēpojuma kartes;
- O'velobrauciena kartes;
- O'sprinta un Taku-O kartes - M 1:5000, 1:4000 un plašākā mērogā;
- Skolu kartes (skolu utml iestāžu pagalmu mācību kartes);
- Citus OS veidu kartes (Rogaininga, piedzīvojumu vai ekstrēmo sacensību u.c. nestandarta OS paveidu kartes).

Šāds sadalījums nepieciešams tāpēc, ka es izlasīju STK dokumentā, ka sanāksmē lems arī jautājumu par karšu publicēšanu i-netā, tad mana vīzija būtu šāda:
Piemēram:
NEKURZEMES novads
- uz ekrāna ir redzama attiecīgā novada konfigurācija, kurā ir parādīti galveno apdzīvoto vietu punkti un nosaukumi;
- Uzklikšķinot uz FUFAIKCIEMA pagastu, uz ekrāna parādās OS kartētie rajoni, atsevišķi norādot O'skrējiena kartes M 1;15000, 1:10000 vai 1:7500, autora vārds uzvārds, tlf NR un E-pasts;
- Atsevišķi jānorāda, kuros rajonos ir pieejamas O'velobrauciena un atsevišķi O'slēpojuma kartes, autora vārds uzvārds, tlf NR un E-pasts;;
- Tajās kartēs vajadzētu parādīt vietas, kur ir O'sprinta un Taku-O kartes mērogos 1:5000, 1:4000 un <, autora vārds uzvārds, tlf NR un E-pasts;
Līdz ar to kartes būs pārskatāmas un interesentam par karti konkrētajā rajonā būs ziņas pie kā griezties un sarunāt, lai rīkot vajadzīgo OS pasākumu.

Protams, Edmundam Zvaigznem vienam veikt to būtu pārāk smags darbs, tāpēc es būtu ar mieru iesaistīties palīdzēt sakārtot, gan karšu uzskaiti, gan arī publikācijai sagatvošanas darbus, ja STK pieņems manu piedāvājumu.
Kaut arī mēs visi pārsvarā darām uz savu entuziasmu, ja tomēr LOF atradīs, kā man atmest kādu EiroRubulīti par veikto darbu, es nebūšu dusmīgs, jo par tādiem sīkumiem es neapvainojos ;)))

Ceru, ka darbs šodienas STK sēdē būs ražens, ko arī novēlu un ļoti ceru, ka vēlāk varēšu arī izlasīt sēdes materiālus.

Jānis B