Jaunumi‎ > ‎

Tehniskās komisijas sēde – 2015.gada 21.maijā

posted May 14, 2015, 12:04 PM by Juris Cebulis   [ updated Jun 1, 2015, 8:06 AM ]
Ceturtdien 21. maijā plkst. 18:00 Jāņasētas birojā Rīgā, Krasta ielā 105A notika

LOF Tehniskās komisijas sēde — seminārs

Darba kārtība

 1. Orientēšanās karšu noteikumi
  • Šobrīd spēkā esošie Sporta karšu izdošanas noteikumi ir izdoti 2000. gadā, precizēti 2009. gadā.
   Kopš tā laika ir mainījusies gan karšu zīmēšanas un noformēšanas tehnika (digitāls pamats, moderna programmatūra), gan karšu izdošanas principi – kartes tiek drukātas konkrētām sacensībām un konkrētiem dalībniekiem.
   Nepieciešams karšu noteikumus mūsdienīgot un piemērot šodienas situācijai.
   LOF valde 13.maijā pieņēma jaunu dokumentu: Karšu reģistrācijas kārtība.
  • Diskusijas mērķis: izrunāt orientēšanās karšu sagatavošanas/izdošanas jautājumus, kurus būtu nepieciešams regulēt noteikumos.
  • Diskusijas rezultātā tiks izstrādāti jauni karšu noteikumi, kurus pirms apstiprināšanas publiski apspriedīsim ar visām ieinteresētajām pusēm 
  • Sēdes dalībniekiem sagatavot uz diskusiju priekšlikumus par jautājumiem, kurus ir nepieciešams regulēt jaunajos karšu noteikumos

Piedalījās

 1. Juris Knēts
 2. Juris Cebulis
 3. Edmunds Zvaigzne
 4. Indulis Peilāns
 5. Atis Rukšāns
 6. Normunds Bērziņš

Konstatēja

Nolēma

 1. Sagatavotais LOF karšu arhīva darba variants ir labs pamats orientēšanās karšu on-line datubāzes izveidošanai. Par katru karti paredzēts uzkrāt datus, kā arī apvidus kontūru Latvijas kartē un kartes attēlu faila veidā.
 2. Visām kartēm jāpublicē mazas izšķirtspējas kartes attēls, kā arī jāparedz iespēja ar kartes īpašnieka atļauju datubāzei pievienot detalizētu kartes attēlu ekrāna izšķirtspējā. Lai karti izmantotu treniņiem vai sacensībām, ir jāsazinās ar īpašnieku.
 3. Kartes numurs turpmāk būs divdaļīgs: numura pirmā daļa ir numurs – esošās numerācijas turpinājums, otrā daļa ir gads, kurā karte reģistrēta LOF sacensībām un izdota.
 4. Edmundam Zvaigznem sniegt ieteikumus karšu datubāzes uzlabošanai, lai varētu uzsākt tās darbību pilnā režīmā.
 5. Karte jāreģistrē:
  • LOF sacensībām – uz katrām LOF sacensībām, kurās karte tiek izmantota, izņemot gadījumus, kad sezonas laikā karte tiek izmantota LOF sacensībās atkārtoti.
  • Tautas sacensībām – karte jāreģistrē tikai vienu reizi; karte atkārtoti jāreģistrē tikai tad, ja tā tiek pārzīmēta pilnībā no jauna. Ja karte ir izmantota LOF sacensībām, tā nav atkārtoti jāreģistrē tautas sacensībām.
 6. Jābūt vienotam karšu regulējumam par visu veidu orientēšanās kartēm: o-skrējiens, sprints, o-ar-slēpēm, velo-o, taku-o, rogainings.   
 7. Autortiesību jautājumi jārisina, vienojoties kartes autoriem un kartes īpašniekam pastāvošās likumdošanas ietvaros. Visiem karšu izmantotājiem jārespektē karšu autortiesības un īpašumtiesības.
 8. Sagatavot publiskai apspriešanai Orientēšanās karšu noteikumu projektu, kurā ietvert iepriekšējos punktos minētos ieteikumus; atbildīgais Juris Cebulis.
 9. Izveidot Latvijas orientēšanās karšu zīmētāju sarakstu; atbildīgais Edmunds Zvaigzne.

Foto