Kartes X‎ > ‎

Aināra 2014.gada 27.janvāra priekšlikumi

Par karšu reģistrācijas nodokli...

1. Pirms ielaisties diskusijā par sīkām detaļām gribētos saprast procesa būtību – ko LOF (šai gadījumā Valde un Tehniskā komisija) cenšas panākt, ieviešot karšu reģistrācijas aplikšanu ar nodokli?

Varianti:
  • karšu kvalitātes uzlabošanās? – Nekas par to neliecina. Lai runātu par karšu kvalitāti, pirms kartes reģistrācijas būtu jānosaka kartes atbilstība IOF standartiem, bet par to vispār netiek runāts. Sacensību noteikumu punkts 31.8 paredz, ka kartes pārbaude ir inspektora pienākums, bet zinot, kā sastāv ar inspektoriem un zinot cik laicīgi bieži vien top kartes un zinot, ka kartes bieži neatbilst IOF standartiem, tas 31.8 izklausās pēc utopijas, ko vispār vajadzētu svītrot no LOF noteikumiem.
  • karšu reģistra satura uzlabojums? – Nekas par to neliecina. Līdz 2010.gadam praktiski visas kartes tika reģistrētas, bet pēc tam vairs netiek. Edmunds 2012.gada Kongresā ziņoja, ka „Apmēram 1/3 no uzzīmētajām kartēm netiek reģistrētas LOF.”
  • karšu reģistra formas uzlabojums (interaktivitāte)? – LOF jau 2009.gadā parakstīja līgumu par bezmaksas sadarbību O-Karšu Reģistra interaktīvās versijas izveidē, uzturēšanā un attīstīšanā -http://www.kurtuesi.lv/lof/. Lai to īstenotu nodoklis nebija vajadzīgs. Līgums tika noslēgts uz 5 gadiem un automātiski pagarinās, ja kāda no pusēm to nelauž. Pateicoties brīvprātīgam darbam ievadītas 288 kartes. Varbūt iespējams apgaismot, kas noticis ar šo līgumu, ja ir sākts veidot jaunu interaktīvo versiju sadarbībā ar „Jāņa sēta”? Gribētos arī saprast vai LOFam ir līgums ar „Jāņa sētu”, vai arī šī sadarbība var pēkšņi izbeigties, piemēram, izbeidzoties Edmunda darba attiecībām ar šo uzņēmumu?
  • naudas ieņēmumi LOF budžetā? – jā, nauda ienāk, bet nevar nepamanīt arī to, ka LOF budžeta ieņēmumu prognoze ir jūtami sarukusi – no optimistiskiem 300 latiem 2010.gadā, līdz neciliem 30 latiem 2011.gadā, +50 lati 2012.gadā, +50 lati 2013.gadā. Pie tam šobrīd LOF TK ir pieprasījusi 140 latu (200 EUR) finansējumu karšu pārlūka un kataloga izveidošanai. Tas ir vairāk, kā pēdējo trīs gadu prognozētie ieņēmumi no šī nodokļa. Izskatās, ka orientieristiem būs jāpiemaksā par to, lai karšu katalogs iegūtu interaktivitāti (neraugoties uz to, ka bija noslēgts līgums par bezmaksas sadarbību). Vai pareizi prasīt piemaksāt par reģistra formu, ja no tā kļūst nepilnīgs reģistra saturs?
2. 2010.gadā uz LOF Kongresu tika virzīts projekts, kas paredzēja pēcapmaksu par kartes reģistrāciju. Kongress nolēma, ka par kartes reģistrāciju ir jāveic priekšapmaksa un uzdeva LOF Valdei sagatavot kartes reģistrācijas noteikumus. Ja 2014.gadā tiek pildīts 2010.gada Kongresa uzdevums, tad korekti būtu ievērot arī Kongresa lēmumu. Par kartes reģistrāciju jābūt priekšapmaksai, jo Kongress tā nolēma un nepastāv reāls mehānisms, kas ļautu iekasēt naudu vai sodīt nemaksātājus pēc pasākuma sarīkošanas.

3. Edmunda un Jura gatavoto noteikumu projektā pieminēti sešu veidu karšu reģistrācijas subjekti – Lč,Lk rīkotāji, Pasākumu rīkotāji, Sacensību rīkotāji, Sacensību organizatori, Kartes īpašnieki, Kartes autori (vai nav par daudz?). Vienīgie, kam tiešām būs vajadzīgs šis kartes reģistrācijas numurs ir Lč,Lk rīkotāji. Vienlaicīgi, viņi ir vienīgie, kas no šīs reģistrācijas iegūst simbolisku labumu (vismaz 2 nedēļas neviena cita karte netiks reģistrēta konkrētajā teritorijā – vai tas ir labums?) un viņi ir vienīgie, kam par to būs jāmaksā (saskaņā ar jauno projektu) 15 EUR. Vienlaicīgi – tikai un vienīgi šie LČ, LK rīkotāji ir tie, kas var tikt pakļauti LOF sankcijām par šo noteikumu nepildīšanu. Ne kartes autori, ne kartes īpašnieki nevar tikt piespiesti reģistrēt savas kartes LOF reģistrā, ievietot to attēlus interneta pārlūkā un pievienot tam savu kontaktinformāciju, ja nekādus ieguvumus viņiem šī reģistrācija nesniedz (tikai apgrūtinājumu).

4. Ja ar šo karšu reģistrācijas nodokli tiks aplikti tikai un vienīgi LČ, LK rīkotāji, kam jau tāpat ir jāmaksā sacensību rīkošanas nodoklis, - vai nebūtu vienkāršāk un saprātīgāk abus šos nodokļus apvienot vienā, pasludinot, ka visu karšu reģistrācija ir bez maksas, bet LK, LČ rīkošanas maksai tiek pievienota konstante +15 EUR? Vienu nodokli taču vieglāk un vienkāršāk administrēt, kā divus.

5. Ja karšu reģistra interaktivitātei piemīt kāda „pievienotā vērtība”, tad būtu jābūt cilvēkiem, kas gatavi par to piemaksāt (reklāmdevēji, karšu pircēji utml.). Ja šāda „pievienotā vērtība” eksistē, tad izdevumi par interaktivitātes izveidošanu un uzturēšanu, būtu jāsedz no šīs „pievienotās vērtības”, nevis no karšu zīmētājiem, kuru skaits jau tā samazinās.

6. atgriežoties pie jautājuma par karšu kvalitāti – gribētos, lai LOF TK loma neaprobežojas ar kartes numura piešķiršanu un ievietošanu exel tabulā vai interneta pārlūkā. Gribētos, lai LOF TK veic kaut minimālu kvalitātes monitoringu un periodiski dod vismaz apkopojumu par būtiskajām neatbilstībām (piem. 2008.gadā 10% reģistrēto karšu ziemeļu virziens bija nepareizs par 6-12 grādiem.).

7. Jautājums par kvalitāti būtu jāskata kompleksi ar sacensību noteikumu jauno redakciju, kas paredz (15.1), ka JEBKURA ATKĀPE no IOF standartiem ir jāsaskaņo LOF Valdē (līdz šim bija LOF TK). Vai tiešām kāds domā, ka tas ir reāli? Visas tās kartes ar 7500 mērogu, x-kategoriju zaļajiem bambāļiem un y-kategoriju bedrītēm... - vai iespējams nopietni domāt, ka kāds no to autoriem ies uz LOF Valdi un lūgs saskaņot atkāpes? Vai LOF Valde pēdējā brīdī atņems LK posma statusu kādām sacensībām dēļ tā, ka šāda karte neatbilst IOF standartam?

8. Kartes audits par atbilstību (vai neatbilstību) IOF standartiem varētu būt arī maksas pakalpojums. Ja karte būtu akceptēta no LOF TK puses, tas būtu apliecinājums kartes kvalitātei. Ja ne, tad būtu pieejamas norādes uz neatbilstībām.

9. Ja karšu reģistrācijas jomā notiek pāreja uz preču-naudas attiecībām (reģistrācijas nodoklis), tad būtu vajadzīga konkrēta iesnieguma forma (nevis telefona zvans), kurā būtu jānorāda visa nepieciešamā informācija un ar parakstu jāapliecina tās patiesums.

10. Edmunda un Jura noteikumu projekts apraksta rīcību ar jaunajām kartēm (kuras vēl taps). Rodas iespaids, ka no 2014.gada tiek veidots jauns karšu reģistrs, jo nav neviena vārda par to, ko LOF TK domā iesākt ar agrāko informāciju (kā aizpildīt tās trūkumu?).

11. Piekrītu Atim, ka nauda (saskaņā ar šiem noteikumiem) netiek ņemta par karti, bet gan par sacensību rajona rezervāciju (rajona slēgšanu). Loģiskāk būtu rezervēt konkrēto rajonu, nevis no tā brīža, kad ir uzzīmēta karte, bet no tā brīža, kad LOF Valde ir akceptējusi LČ, LK rīkošanu konkrētajā apvidū (pieteikums LČ rīkošanai jāiesniedz līdz iepriekšējā gada 1.jūlijam). Šobrīd iznāk, ka kartes reģistrācija ir slēgta īsu mirkli (no kartes pabeigšanas brīža līdz sacensībām) un nav saprotams, kādēļ par to būtu jāmaksā.

12. Ja LOF būtu spējīgs nodrošināt pats savu Noteikumu ievērošanu, tad šāda rajonu rezervācija, kā maksas pakalpojums varētu tikt piedāvāts arī ilgtermiņā. Piem. ja OK Kāpa vēlas rezervēt Brizuli 2014.gadam, viņi maksā 15 EUR. Ja viņi vēlas rezervēt Brizuli uz pieciem gadiem, tad maksā 75 EUR. Ja uz konkrēta rajona rezervāciju piesakās vairāki klubi, tad visu nosaka vairāksolīšana.