Projekts – šī lapa nav publiska

Komentāriem var izmantot NUK sarunas vai rakstīt komentārus noteikumu projektā.

Noteikumu projekts:
1.-5. punkts 6.-10. punkts 11.-21. punkts 22.-34. punkts Pielikumi 1-4 Pielikumi 5-8

Šajā lapā ir noteikumu projekta sākotnējā versija ar visiem TK un NUK biedru komentāriem un savstarpējām diskusijām.
5.janvārī izveidoju noteikumu projekta publisko versiju, apkopojot un iestrādājot visus komentārus.
Noteikumu projekta publiskā versija pieejama lapā: O-skrējiena noteikumi 2014.

Juris

Comments