LOF Tehniskās komisijas sēdes

2015.gada 21.maijs — Tehniskās komisijas seminārs — karšu noteikumi
2015.gada 2.marts — Tehniskās komisijas sēde — sacensību inspekcija
2014.gada 23.novembris — LOF sacensību rīkotāju seminārs