Semināri

Informācija atjaunota 04.04.2022

Tiešsaistes semināri 2022

LOF Tehniskā komisija rīko tiešsaistes semināru sēriju par Latvijas kausa sacensību rīkošanu un inspekciju.

Laiks un formāts

 • 2022. gada ziema.

 • Orientējoši 2–3x mēnesī, darbdienu vakaros.

 • Semināri notiek tiešsaistē – Zoom vidē.

 • Katra semināra garums 2–3 stundas atkarībā no tēmas un apjoma.

Dalībnieki un organizācija

 • Semināru dalībnieki primāri ir LOF sacensību rīkotāji un inspektori. 

 • Atkarībā no tēmas semināru dalībnieku loks var mainīties. 

 • Uz katru semināru nepieciešams reģistrēties atsevišķi.

 • Seminārus vadīs Tehniskās komisijas pārstāvji vai citi LOF speciālisti – attiecīgās tēmas pārzinātāji.

 • Tipisks semināra formāts: vadītāja ievads, prezentācija, ekspertu komentāri, jautājumi un atbildes, dalībnieku diskusija, nobeigumā secinājumi un ieteikumi nākotnei.

Semināru tēmas

 1. 05.01.2022 19:00 Sacensību organizācija ilgtermiņā – kā izvēlēties apvidu, kā veikt kadastra izpēti, kā atrast zīmētāju un inspektoru, kā slēgt līgumu ar LOF, kā pieteikt WRE utml. Budžets, pašvaldība, sponsori utml. Biļeteni, reklāmas materiāli, vizuālā reklāma.
  Runātāji: Juris Cebulis, Matīss Ratnieks, Guntars Mankus
  Prezentācijas: kopējā prezentācija, WRE specifika, biļeteni.

 2. 18.01.2022 18:00 Vides aizsardzības prasības – (1) Sacensību atļauju saņemšanas un norises saskaņošana ar a/s “Latvijas valsts meži”, labas uzvedības noteikumi. (2) Sacensību atļauju saņemšanas un norises saskaņošana ar DAP. (3) Dabas aizsardzības prasību ievērošana organizējot sacensības (attiecībā uz sacensību centra, starta un finiša izvietojumu). (4) LOF un pasākuma rīkotāju tiesības, pienākumi un atbildība. Runātāji: no AS "Latvijas valsts meži": Aigars, Dudelis un Ilze Līduma, no Dabas aizsardzības pārvaldes: Rolands Auziņš un Inese Latkovska Prezentācijas: LVM, DAP


 1. 26.01.2022 19:00 Kartes novērtēšana – termiņu ietekme uz kvalitāti, kvalitātes novērtēšana pie galda un apvidū. Inspektora loma un ietekme.
  Runātāji: Ainārs Lagzdiņš, Atis Zariņš, Juris Cebulis Prezentācija: Par kartēm – sacensību rīkotājiem un inspektoriem 


 1. 15.02.2022 19:00 Distanču plānošana, drukāšana, izvietošana – mežs/sprints; stafetes, farsti, leģendas, kāpumu summas. Dizains, druka, papīrs, maisiņi.  KP marķēšana, KP izvietošana, KP sargāšana. Runātāji: Guntars Mankus, Jānis Lazdāns Prezentācijas: Distanču plānošana, Karšu sagatavošana drukai


 1. 01.03.2022 19:00 IT lietas – pieteikšanās, starta izloze, sarkanās grupas, GPS sekošana, online rezultāti, lielie ekrāni, radiopunkti, komentētāji, staciju modināšana, programmatūras licences, rezultātu eksports utml.
  Runātāji: Andris Strazdiņš, Kārlis Osis
  Prezentācija: IT lietas  


 1. 09.03.2022 19:00 Sacensību sadzīves organizācija – parkings, piekabe, tualetes, reģistrācija, karantīna, bērnudārzs, mazgāšanās, ēdināšana, šopings, vizuālais noformējums, preses relīzes, foto un video utml. Runātāji: Matīss Ratnieks, Daniels Kārkliņš Prezentācija: Sacensību dzīves organizācija


 1. 14.03.2022 19:00 Inspekcija un žūrija - inspektoru darbu organizācija, pienākumi, finansējums, aktuālie gadījumi, samērīgums utml., gadījumu izpēte.  Runātāji: Juris Cebulis, Guntars Mankus Prezentācija: Sacensību inspekcija

Ikviens, kam ir vēlme kādā no semināriem dalīties ar savu pieredzi vai dzirdēt atbildes uz konkrētiem jautājumiem, ir aicināts sazināties ar TK (kartes@lof.lv) vai informēt par to, reģistrējoties uz konkrēto semināru.

Prasības sacensību inspektoriem

Lai nodrošinātu Latvijas kausa sacensību inspekciju sacensību līmenim atbilstošā kvalitātē, sacensību inspektoriem un pretendentiem, kas vēlas kļūt par sacensību inspektoriem, tiek noteikta papildu prasība – semināru cikla noslēgumā jānokārto tests par sacensību noteikumiem un sacensību inspekciju, iegūstot LOF inspektora sertifikātu uz 3 gadiem.

LOF inspektoru tests ieplānots 31. martā 19:00. Lūdzu, rezervējiet šo laiku.


Inspektoru tests

LOF inspektoru tests notiks ceturtdien, 31. martā plkst. 19:00 tiešsaistē Zoom platformā. Testa laikā inspektoriem būs jāatbild uz jautājumiem par LOF sacensību noteikumiem un citiem ar inspektoru darbu saistītiem jautājumiem – Google Forms formātā. Testa laikā varēs brīvi lietot jebkuru pieejamo informāciju. 
Testā var piedalīties gan esošie inspektori, gan interesenti, kuriem ir zināšanas par inspektoru darbu.
Tehniskā komisija aicina piedalīties testā visus interesentus. 
Papildu informācija – Juris Cebulis, jurisc@gmail.com, tel. 29612902.


https://sites.google.com/a/mona.lv/tk/home/tiessaistesseminaruserija/LOFTKseminari2022.jpg?attredirects=0