Semināri

Informācija atjaunota 30.11.2021

Tiešsaistes semināri 2021/2022

LOF Tehniskā komisija rīko tiešsaistes semināru sēriju par Latvijas kausa sacensību rīkošanu un inspekciju.

Laiks un formāts

 • 2021. – 2022. gada ziema.

 • Orientējoši 1–2x mēnesī, pirmdienās 19:00.

 • Semināri notiek tiešsaistē.

 • Katra semināra garums 2–3 stundas atkarībā no tēmas un apjoma.

Dalībnieki un organizācija

 • Semināru dalībnieki primāri ir LOF sacensību rīkotāji un inspektori. 

 • Atkarībā no tēmas semināru dalībnieku loks var mainīties. 

 • Uz katru semināru nepieciešams reģistrēties atsevišķi.

 • Seminārus vadīs Tehniskās komisijas pārstāvji vai citi LOF speciālisti – attiecīgās tēmas pārzinātāji.

 • Tipisks semināra formāts: vadītāja ievads, prezentācija, ekspertu komentāri, jautājumi un atbildes, dalībnieku diskusija, nobeigumā secinājumi un ieteikumi nākotnei.

Semināru tēmas

 1. 28.12.2021 19:00 Sacensību organizācija ilgtermiņā – kā izvēlēties apvidu, kā veikt kadastra izpēti, kā atrast zīmētāju un inspektoru, kā slēgt līgumu ar LOF, kā pieteikt WRE utml. Budžets, pašvaldība, sponsori utml. Biļeteni, reklāmas materiāli, vizuālā reklāma.
  Runātāji: Juris Cebulis, Matīss Ratnieks, Guntars Mankus
  Reģistrēšanās uz semināru https://forms.gle/x3DULUceL5mzax3D8

 2. Janvārī (datums tiks precizēts) Sacensību rajona un sacensību norises saskaņošana ar Dabas aizsardzības pārvaldi un AS "Latvijas valsts meži".
  Runātāji: Dagnis Dubrovskis, DAP pārstāvis Reģistrēšanās uz semināru [vēl nav atvērta]


 1. Janvārī (datums tiks precizēts) Kartes novērtēšana – termiņu ietekme uz kvalitāti, kvalitātes novērtēšana pie galda un apvidū. Inspektora loma un ietekme.
  Runātāji: Ainārs Lagzdiņš, Atis Zariņš Reģistrēšanās uz semināru [vēl nav atvērta]


 1. Distanču plānošana, drukāšana, izvietošana – mežs/sprints; stafetes, farsti, leģendas, kāpumu summas. Dizains, druka, papīrs, maisiņi.  KP marķēšana, KP izvietošana, KP sargāšana.


 1. IT lietas – pieteikšanās, starta izloze, sarkanās grupas, GPS sekošana, online rezultāti, lielie ekrāni, radiopunkti, komentētāji, staciju modināšana, krāmera licences, rezultātu eksports utml.


 1. Sacensību sadzīves organizācija – parkings, piekabe, tualetes, reģistrācija, karantīna, bērnudārzs, mazgāšanās, ēdināšana, šopings, vizuālais noformējums, preses relīzes, foto un video utml. 


 1. Inspekcija un žūrija - inspektoru darbu organizācija, pienākumi, finansējums, aktuālie gadījumi, samērīgums utml. 

Prasības sacensību inspektoriem

Lai nodrošinātu Latvijas kausa sacensību inspekciju sacensību līmenim atbilstošā kvalitātē, sacensību inspektoriem un pretendentiem, kas vēlas kļūt par sacensību inspektoriem, tiek noteiktas papildu prasības:

 • jāapmeklē seminārs "Inspekcija un žūrija" un vēl vismaz 2 semināri;

 • semināru cikla noslēgumā jānokārto tests par sacensību noteikumiem un sacensību inspekciju, iegūstot LOF inspektora sertifikātu.